Život

SVI SMAKOVI

smakSveta

Tekst o smaku sveta iz knjige Voje Antonića Da li postoje stvari koje ne postoje a koji je autor ljubazno dopustio da objavimo na našim stranicama. Člank je objavljen u časopisu Astronomija broj 20.

 

Opširnije: SVI SMAKOVI

Write comment (1 Comment)

Kakav će biti kraj univerzuma?

31Kada smo pisali našu enciklopediju, veliko poglavlje o kosmosu neizbežno je moralo da se završi sa konačnom sudbinom Vaseljene. Do tada nikad nisam razmišljao o tome, jer sam kao svaki amater bio opčinjen Velikim praskom. Ali čitajući dela nekih genijalnih teoretičara, otvorio mi se čitav jedan novi svet. Danas ću reći nešto na tu temu, ali na drugačiji način

 

Opširnije: Kakav će biti kraj univerzuma?

Write comment (2 Comments)

Kada će smak sveta?

zemljaPitanje je zapravo neprecizno jer se ne zna na šta se smak odnosi. Tako bi moglo da se odnosi na sve postojeće, tj. na čitav univerzum, ili pak samo na Zemlju. U ovom drugom slučaju smak može da se odnosi na samu planetu ili samo na život na njoj. Ako se odnosi na život, treba precizirati da li se misli na čitav živi svet ili samo na čoveka. Ako se misli na čoveka onda je pitanje da li se pod smakom sveta misli na uništenje postojeće čovekove civilizacije (tj. vraćanje u praistorijsko doba) ili na prestanak puke egzistencije čoveka. I na kraju, ako se misli na bukvalno nestajanje čoveka kao vrste onda je pitanje da li se misli na izumiranje čoveka samo na Zemlji ili bilo gde - gde se on eventualno bude preselio.

Idemo redom.

Opširnije: Kada će smak sveta?

Write comment (65 Comments)

CIVILIZACIJE (nastavak)

civilizacijeupitnik

"Bog reši da sakrije svoje tajne od ljudi na sigurno mesto. 'Hajde da ih zakopam na Mesecu', mišljaše on. 'Ali jednog dana mogu ljudi da dođu tamo, i oni koji stignu da ne budu vredni tog znanja. Možda na dno okeana ili u dubinu zemlje?' Ali ubrzo odustajaše iz istog razloga. Tada mu sinu rešenje - 'Sakriću im svoje tajne u najdublje lagume njihovog mozga. Tada će samo oni koji stvarno zaslužuju i traže to biće kadri da dokuče istinu."

 

Opširnije: CIVILIZACIJE (nastavak)

Write comment (0 Comments)

CIVILIZACIJE

civilizacije-cropSkoro svi pisci SF i naučnici koji se bave nagađanjima oko budućnosti naše civilizacije ili drugih vanzemaljskih civilizacija imaju sličan scenario, koji prati ekspanziju tih civilizacija po lokalnoj galaksiji. Po takvim scenarijima, sve započinje kolonizacijom okolnih planeta u lokalnom solarnom sistemu, zatim slede međuzvezdana putovanja, kolonizacija drugih svetova, vaspostavljanje međuzvezdanih federacija ili carstava (čiji se broj postepeno uvećava kako se putuje dublje u galaksiju), sve dok se na kraju ne uspostavi opšte galaktičko društvo. Obzirom da i pored naših višegodišnjih pokušaja (npr. SETI) do danas nemamo nikakve dokaze o postojanju takvih razvijenih civilizacija, to bi trebalo da predstavlja snažan dokaz za jednu činjenicu - takve napredne vanzemaljske civilizacije ne postoje. Ali, da nije malo preuranjeno izvoditi jedan takav zaključak?

Opširnije: CIVILIZACIJE

Write comment (4 Comments)

Jesmo li sami?

 ZCL8246 copy

'Mi smo sami u kosmosu – sve dok se ne dokaže drugačije.' Ovako bi mogla da glasi parafraza poznatog načela iz krivičnog prava koje nalaže da je optuženi nevin sve dok se pouzdano ne utvrdi suprotno. Ograničimo li se isključivo na činjenice i podatke kojima u ovom času raspolažemo, neizbežno moramo zaključiti: mi smo sami u kosmosu. Ne postoji nikakav nepobitan dokaz da je bilo gde i bilo kada u nama dostupnom delu kosmosa – sa Zemljom kao jedinim i očiglednim izuzetkom – nastala jedinstvena pojava: život.

 

Opširnije: Jesmo li sami?

Write comment (1 Comment)

Šta je potrebno za život i ko je uopšte tvorac (komentar Dragan Tanaskoski)

2crop

Treba razlikovati nastanak života i postojanje života. Kako je život nastao, bolje da ne diramo, jer to ni nauka ne zna, samo pretpostavlja, a ni evolucija se ne bavi time. Postojanje, opstanak života je potpuno druga tema i o tome dosta znamo. Između ostalog da je život vrlo prilagodljiva i otporna zverka i da, kada bismo stigli do nekih odgovarajućih svetova, neki oblici života sa Zemlje bi opstali tamo.

 

Opširnije: Šta je potrebno za život i ko je uopšte tvorac (komentar Dragan Tanaskoski)

Write comment (0 Comments)

Potkategorije

Komentari

 • Geza said More
  baš lepa animacija... uživancija 5 sati ranije
 • Звонко said More
  A ja bih izabrao Mihaijla... 2 dana ranije
 • dragant said More
  Foto Oriona, Zemlje i Meseca baš je... 2 dana ranije
 • selena said More
  Tako piše u izvornom tkestu... 3 dana ranije
 • Zoran said More
  "... etan i metan, koji su tečni na... 3 dana ranije

Foto...