Život

Topljenje Ljudi

tlj1Nije samo istorija učiteljica života i budućnos to može da bude. Po trgovima sveta stoje bronzani vladari sa isukanim mačevima, pisci i naučnici koji su davno nešto uradili za svoj narod. Zašto na trgovima ne bi stajali spomenici koji bi nas opominjali na to šta da radimo danas, da bi živeli i sutra?  

Mrtve zone univerzuma

svemir

...Mnogima je to mnoštvo snažan argument da, sem nas, u svemiru postoji puno vanzemaljskih bića, od kojih nas mnogi nadmašuju po svom tehnološkom, naučnom i svakom drugom dostignuću.

Da li je to otkrivena veštačka megastruktura u svemiru?

KIC 8462852 in IR and UVDa li je konačno otkrivena jedna visokorazvijena civilizacija? Daleko naprednija i moćnija od ove naše? Ona koja je u stanju da efikasno koristi energiju matične zvezde? Da li je nakon hiljada godina našeg traganja za vanzemaljskim životom takav jedan otkriven na 1480 svetlosnih godina daleko od nas? Pa, zapravo to još ne znamo.

Nastanjiva zona

nzona300Nastanjiva zona se najčešće, bar u popularnoj literaturi, definiše kao područje oko zvezde u kojem vlada takva temperatura da na površini planete voda može biti u tečnom stanju. Ta definicija konkuriše za najgoru definiciju u astronomiji jer je nepotpuna, neprecizna, pa i pogrešna jednim delom. Ali i takva ona je korisna i vrši svoju osnovnu funkciju. Sem toga, materija o nastanjivim zonama je toliko opširna i složena da je teško i dati potpunu i preciznu njenu definiciju.

Nasa objavila planove za kolonizaciju Marsa

KolonijaNASA JE OBJAVILA PLANOVE ZA KOLONIZOVANJE MARSA U SLEDEĆIH 25 GODINA.

Ljudi će živeti i raditi na Marsu u kolonijama potpuno nezavisno od Zemlje počevši od 2030. godine, izjavila je NASA. Danas je objavljen plan za uspostavljanje trajnih naselja na crvenoj planeti u kojima će biti napravljeni prostori za stanovanje i objekti koji će biti kamen temeljac za naseljavanje Marsa.

Potkategorije