Život

Na Veneri možda postoji život

venus1

...Ipak, neki naučnici spekulišu o životu na Veneri. Postoje područja u Venerinoj atmosferi koji bi neki jednostavni oblici života mogli da podnesu. Šta više u kojima bi njima bilo sasvim prijatno. Ta područja se nalaza na 50 do 60 kilometara visine od tla planete i tu vladaju pogodne temperature (od 75 do -10 stepeni C, zavisno od visine), tu postoje hranljivi sastojci pa i nešto vode unutar kapljica sumporne kiseline u oblacima. E tu bi, u tim kapljicama mogli da opstanu neki mikrobi. Uostalom i na Zemlji postoji atmosferska biosfera u kojoj žive takvi organizmi. Njihov dom su kapljice vode koje vetar raznosi širom kontinenata i okeana.

 

Supernova- uzrok masovnog pomora na granici devona i karbona

explodingsta

Nova studija tima istraživača predvođenog Brianom Fieldsom, profesorom fizike i astronomije na Univerzitetu Ilinois iznosi hipotezu da je supernova udalјena oko 65 svetlosnih godina bila odgovorna za masovno izumiranje živog sveta u kasnom devonu pre 359 miliona godina.

 

O SANSAMA ZA PRONALAZAK VANZEMALJACA (OZBILJNO)

SETIHome Logo.svg

Povodom teksta SETI@HOME ? Objavljujemo još jedan drevni članak Dragana Miladinovića u kojem autor evocira sećanje na SETI home i traganje za vanzemaljskim životom. Članak je iz 1999. i daje sažet pregled u to vreme dostignutih saznanja o eventualnom životu vanZemlje. 

(u to vreme, kao što ćete primetiti, članci su pisani bez naših slova, onih sa kvačicama)

VREME ZA SETU…”ADIO” ZA SETI@HOME ?

Setiathomeversion3point07

Verujem da je svaki zaljubljenik u astronomiju, bar u nekoj fazi svoga interesovanja, slučajno ili namerno “naleteo“ na ovaj čarobni program – skrinsejver, specijalno koncipiran za analizu radio signala, sa ciljem, da u svemirskom radio haosu, ulovi nesumnjiv znak vanzemaljskog razuma. Te davne 1999 godine, u doba povoja interneta ( bar na ovim širinama ), ovako smela, intrigantna i svima dostupna genijalna ideja, uz krajnju jednostavnost mogućeg aktivnog učešća u njenom sprovodjenju, budila je maštu svim istinskim zaljubljenicima u nauku. Učestvovati u nečemu što može dovesti do epohalnog otkrića, koje bi promenulo svet, bio je izazov kojem je jednostavno bilo nemoguće odoleti.

 

Kratka istorija potrage za životom na Marsu – e-knjiga

potragaBilo je vreme kada su Zemljani bili sigurni da na Marsu postoji visoko razvijeni život, napredniji od našeg, zemaljskog. O tom životu skupljeni su brojni posredni podaci, pisane su knjige, pravljeni planovi za uspostavljanje kontakta sa susedima. A onda su nadanja i velika očekivanja splasla i nastupilo je vreme tihog razočarenja. Ipak, istraživanja su nastavljena, ali sada sa novim pogledima na život i novim idejama o njemu. O tome govori ova Kratka istorija potrage za životom na Marsu.

Bleda plava tačka 2020

PaleBlueDot2020Na današnji dan pre 30 godina (14. februara 1990) Vojadžer 1 poslao je poslednju fotografiju pre nego je zauvek isključio svoje kamere. Sa daljeni od 6,4 milijardi kilometara i na 32 stepena iznad ekliptičke ravni snimio je planetu Zemlju. Zemlja je zahvatila smo 0,12 površine jednog piksela. Iako misija Vojadžera nije bila da snima Zemlju, na predlog Karla Sagana to je učinjeno. Inspirisan fotografijom, Karl Sagan je napisao:

Mali fosili iz drevne lagune

FAUNA 02

Primjerci fosila faune i flore sa nalazišta na području Trebinja pronađeni krajem 2019. godine. Prema Osnovnojgeološkoj karti SFRJ 1:100.000, sedimenti nalazišta su sa prelaza iz donje u gornju epohu rane  krede, stadija barema u apt, prije oko 125 miliona godina. Ipak sudeći po nađenim fosilima, vjerovatnije su to (mišljenje može bitipogrešno) 10-ak miliona godina mlađi sedimenti, sa kraja stadija apta, prije oko 115 miliona godina kada je ovo šire područje bilo arhipelag mnogih malih ostrva u zapadnom dijelu okeana Tetis.

Ekstremofili: Podela - U odnosu na ostale faktore

methanococchus

3. 4. U odnosu na ostale faktore

Pritisak

Barotolerantni – ekstremofili koji nastanjuju duboka mora i optimum rasta imaju na 1 atm i dubinama od 4000 m. Mikroorganizmi sa ovih dubina prilagođeni su i na uslove niskih koncentracija hranljivih materija, manjka sunčeve svetlosti i niskim temperaturama. Barotolerantni ekstremofili imaju mnogo predstavnika među ribama, rakovima i drugim višećelijskim organizmima.

 

Potkategorije