Sjajna zvezda Betelgez i dalje nastavlja sa iznenađenjima. Izgleda da je još jedan oblak prašine, takozvani sekundarni oblak zaklonio fotosferu zvezde u pravcu posmatranja ovih dana, govore fotometrijska istraživanja. I za navedeni oblak se takođe smatra da je formiran od odbačenog materijala sa površine zvezde. 

orionOvogodišnja posmatranja Betelgeza nam pokazuju da je zvezda ponovo potamnela nakon neobično kratkog perioda povećanja sjaja. Očekivalo se da će Betelgez ponovo zasijati nakon istorijskog minimuma tokom decembra meseca prošle godine i zaista se sjaj povećao i dostigao maksimum od +0,4 magnitude u periodu april - maj. Zatim, usledio je primetan pad u julu mesecu. Dosegnut je sekundarni minimum u iznosu +1,0 magnitude nakon čega dolazi do novog povećanja sjaja za 0,3 magnitude, odnosno došlo je do oparavka na nivo od +0,7 magnitude 3. avgusta ove godine (kriva sjaja, krajnji desni deo krive). Diferencijalna DSLR fotometrija nezavisno sprovedena od strane dvojice fotometrista V. Volmana i O. Nikela u prisustvu dnevne svetlosti je pokazao gore opisano ponašanje krive sjaja sa greškom merenja +/-0,04 magnituda i što je očekivano za ovakvu metodu. Pored navedene fotometrijske metode, vršena su i vizuelna posmatranja uz obaveznu korekciju atmosferske ekstinkcije od strane A. Amorima (Brazil), R. Stabingsa (Australija), F. Mariuza i C. Sigismonda (Italija). Posmatrači su potvrdili da je nakon dostignutog maksimuma +0,4 magnitude usledio pad u sjaju Betelgeza.

Tumačenje uočenih pojava jeste da je pored velikog oblaka prisutan i sekundarni oblak prašine. Glavni, odnosno veliki oblak je odgovoran za duboki minimum u sjaju Betelgeza tokom decembra meseca prošle godine i kada se poklopio sa minimumom redovne pulsacije crvenog diva (period pulsacije 1,2 godine). Kao što je ranije rečeno, za velikim sledi i sekundarni oblak.

Predviđa se da će sjaj Betelgeza ponovo dostići +0,4 magnitude tokom septembra meseca ove godine. Naravno, oporavak sjaja će se dogoditi ukoliko se ne pojavi još neki oblak prašine u pravcu posmatranja.

Picture 1

Kriva sjaja Betelgeza zaključno sa 27. avgustom 2020. godine, V fotometrijski filter.

Izvor

 


Komentari

 • Звонко said More
  A ja bih izabrao Mihaijla... 2 dana ranije
 • dragant said More
  Foto Oriona, Zemlje i Meseca baš je... 2 dana ranije
 • selena said More
  Tako piše u izvornom tkestu... 3 dana ranije
 • Zoran said More
  "... etan i metan, koji su tečni na... 3 dana ranije
 • selena said More
  Ja mislim da se taj kamen nalazi u... 4 dana ranije

Foto...