Zagonetni kosmos

Drukčiji pogled na maglinu Severna Amerika

spitzer-imagecrop

Iz serije Zagonetni kosmos!

U vidljivoj svetlosti maglina Severna Amerika podseća na Severno Američki kontinent, ali kad se posmatra u infracrvenom delu spektra ona poprima potpuno novi izgled. Pojavljuje se predeo prepun usijanog gasa, prašine, mladih zvezda i protozvezda.

Geneza elemenata pri eksplozijama supernova

SNR-geneza-100

Iz serije Zagonetni kosmos!
Krajem januara 2000. godine „Čandra“ je četrnaestočasovnom ekspozicijom Kasiopeje A (J2000 RA 23h 23m 26,7s, Dec +58° 49’ 03,00“), ostatka supernove za koju se procenjuje da je eksplodirala pre 300 godina, uspeo da napravi ovu mapu teških elemenata.