ngc1275

Fotografija je snimljena pomoću Svemirskog teleskopa Habl. Gigantsku verziju od 4633 x 3590 piksela imate ovde.

Ovo je NGC 1275, nebeski objekat poznata i kao Perseus A ili Caldwell 24. Od nas je udaljen 237 miliona svetlosnih godna a nalazi se u sazvežđu Persej, blizu centra ogromnog jata galaksija koje po sazvežđu takođe nosi ime Pereus.

Detaljne analize brojnih fotografija pokazale su da NGC 1275 sadrži zapravo dve galaksije. Centralna je cD tipa (ukratko: to su gigantkse eliptične galaksije sa velikim haloom od zvezda) u Persejevom jatu galaksija, a druga je tzv. HVS (što je akronim od „high velocity system“ = sistem velike brzine). Ta galaksija se nalaiz bliže nama i juri ka centralnom jatu brzinom od 3000 kilometara u sekundi i koja će se na kraju spojiti sa Peresjevim jatom.

Ukratko o Koldvelovom katalogu
Još iz Zagonetnog kosmosa

Dodaj komentar


ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky