Meteori

Detekcija impakta Kamelopardalida na površini Meseca

U noći između 23. i 24. maja 2014. godine (tj. noćas!) očekuje se pljusak meteorskog roja koji potiče od ostataka komete 209P/LINEAR. Na osnovu predikcija koje daju numeričke simulacije (Jeremie Vaubaillon, Mikhail Maslov, David Asher, detalje možete naći u dodatku) maksimum aktivnosti ovog roja se na Zemlji očekuje u ranim jutarnjim satima 24. maja.

Dugi leonid iznad bosne

peljesacNaša planeta sredinom novembra presjeca orbitu ostataka stjenovitog materijala nastalog od komete Tempel-Tuttle. Ovu struju kosmičkog materijala pozunajemo kao meteorski roj Leonida.

ARAO-novembarski tauridi-2013.

Novembarski Tauridi potiću od komete (Encke) orbita komete je 3,31 god. Visina jonizacije meteora je 100km. EL 222º,RA53º, DEC+14º. N. Tauridi spadaju u grupu sporih meteora (30m/s), pa je radio-odjek snimljen radio-teleskopom za niže frekvencije. N.Tauridi obiluju krupnijim meteorima-bolidima kojih ima 40% od ukupnog broja meteora snimljenih u jednom satu.