Nauka

Šta još sve ne znamo?

gear

Podsetimo je da je oko 1900. godine, u vreme Williama Thomsona, Prvog barona od Kelvina  , većina svetskih naučnika i mislilaca bila ubeđena da su skoro sve misterije u svetu fizike manje–više razrešene. Ostala su neka sporedna pitanja, vezana za svojstva svetlosti i zračenje crnog tela, koje je sâm Kelvin opisao kao dva tamna oblačka na čistom nebu znanja – možda nedokučiva, u suštini trivijalna, i ako ih gledaš na pravi način, dobiće oblike malih pufnastih mačića.

 

Potkategorije

Geologija
Broj članaka:
18
Filozofija
Broj članaka:
5
Medicina
Broj članaka:
32
Hemija
Broj članaka:
15
Fizika
Broj članaka:
323
Astronomija
O astronomiji i njenim disciplinama
Broj članaka:
86
Istorija
O istoriji u vezi nauke i astronomije
Broj članaka:
57
Nauka

O nauci uopse i prema pojedinim naukama

Broj članaka:
154