Ј0529 4351 Pripremite se za neverovatno velike brojeve. Radi se o supermasivnoj crnoj rupi koja bez prestanka, ubrzano raste. I ne samo to. Ali da idemo redom. 

Postoje galaksije sa aktivnim jezgrom, a to su one u čijim se središtima odvijaju snažni energetski procesi. Njihova potklasa su kvazari, objekti sa izuzetno svetlim jezgrima. Kod tih objekata  gas i prašina upadaju u supermasivnu crnu rupu i pri tom emituju elektromagnetno zračenje u celom elektromagnetnom spektru. Otkud taj toliki sjaj? Pa njega izazivaju ekstremne gravitacione sile i sile trenja koje deluju na materiju tokom njenog upada u rupu. U tom procesu se gas se zagreva na desetine hiljada stepeni. Kvazari spadaju u najsjajnije objekte u čitavom poznatom univerzumu i obično emituju više hiljada puta jači sjaj od sjaja čitave naše galaksije.

Ovde se vraćamo na naš članak. Radi se dakle o kvazaru u čijem središtu divlja crna rupa. Ona ima masu, pazite sad: 17 milijardi Sunca i ne prestaje da raste jer dnevno proguta materiju jednaku masi našeg Sunca, a sija jače nego 500 triliona Sunca. To je  najsjajniji poznati objekat u svemiru. Ta svetlost dolazi iz vrelog akrecionog diska crne rupe, čiji prečnik iznosi sedam svetlosnih godina što je skoro duplo više od prečnika Sunčevog sistema. Moguće je da je to najveći akrecioni disk u svemiru. 

Ime ovog objekta je Ј0529-4351 a ono dolazi od koordinata na nebeskoj sferi. Interesantno je što se za ovaj objekat zna decenijama, ali je on ranije pogrešno identifikovan, tj. baš zbog velikog sjaja smatralo se da se radi o jednoj od stotine milijardi zvezdi Mlečanog puta, a ne nekom objektu udaljenom 12 milijardi svetlosnih godina.

Iz članka:  

Sve do 1990. nije se pouzdano znalo ništa o poreklu i prirodi tih objekata sem da su „kvazi“ tj. lažne zvezde. Zato su i nazvani kvazistelarni objekti ili skraćeno kvazari. Pun naziv je: kvazistelarni radio izvori ili na engleskom QUASi-stellAR radio source. Iako u njihovom nazivu stoji da su radio izvori oni zrače u mnogim delovima elektromagnetnog spektra, uključujući radio-talase, infracrveno zračenje, vidljivu svetlost, ultraljubičastu, X zrake, pa čak i gama zrake.

 

 

Astronopmy

 


Komentari

 • Rapaid said More
  Ako se uzme da se sve kreće brzinom... 1 dan ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Ah, kako da niko nije čuo za... 1 dan ranije
 • davor94 said More
  :D :D Henri Poincaré je osnova, za... 2 dana ranije
 • Rapaic Rajko said More
  Kao diplomirani ucesnik skole, mogu vam... 4 dana ranije
 • Zoran said More
  Religija STOP
  DA astronomija,
  bravo... 4 dana ranije

Foto...