zvezdica-oranzzvezdica-oranzzvezdica-oranz pre10godina iz arhive AM!

Na Univerzitetu u Vašingtonu profesor je na ispitu dao i neobično dodatno pitanje. Odgovor jednog studenta je bio toliko maštovit, da  profesor nije odoleo iskušenju da ga prosledi svojim kolegama i  prijateljima.

Bonus pitanje: Da li je pakao egzoterman (odaje toplotu), ili je  endoterman (upija toplotu)?

pakao2

Većina studenata odgovorila je na pitanje pozivajući se na Bojlov zakon (gas se prilikom širenja hladi, a zagreva se ako mu se zapremina  smanjuje) ili slično.

Jedan student je napisao sledeće:

Prvo, treba da znamo kako se masa pakla menja sa vremenom. Dakle, treba nam stopa rasta broja duša koje u pakao ulaze i onih koje iz njega izlaze. Smatram da možemo sa sigurnošću pretpostaviti da duša koja jednom uđe u pakao, više iz njega ne izlazi. Prema tome - ni jedna duša ne izlazi.

Što se tiče broja duša koje ulaze u pakao, neke religije tvrde da ako niste pripadnik njihove religije, onda ćete ići u pakao. Pošto postoji  vise od jedne ovakve religije i ljudi ne mogu biti pristalice više od  jedne religije, možemo pretpostaviti da neke duše idu u pakao.

Obzirom na procentualno stanje broja rođenih i umrlih, možemo očekivati eksponencijalni priraštaj broja duša koje odlaze u pakao.

Sada obratimo pažnju na promenu zapremine pakla jer, prema Bojlovom zakonu, da bi temperatura i pritisak u paklu ostali konstantni, zapremina pakla mora da se poveća proporcionalno broju dodatih duša.

Ovo nam daje dve mogućnosti:

1. Ako pakao ekspandira sa manjom stopom rasta od stope porasta broja pridošlih duša, onda će temperatura i pritisak rasti, dok ne dođe do  eksplozije pakla.

2. Ako se se pakao širi brže nego što raste broj duša u njemu, onda će pritisak i temperatura opadati dok se pakao ne zaledi.

Pa, koja je mogućnost ispravna?

Ako prihvatimo postulat koji mi je dala koleginica iz grupe - Tereza, i to još dok sam bio brucoš, i koji glasi: "... pre će osvanuti hladan  dan u paklu nego što ću ja spavati sa tobom" i ako pri tom uzmemo u  obzir nesumnjivu činjenicu da ja još nisam imao seksualni odnos sa njom, dolazimo do zaključka da mogućnost broj 2 ne može biti tačna, čime dokazujem da je pakao egzoterman i da se neće zalediti.

Student je ocenjen jedinom odličnom ocenom u tom roku.


Članak je u AM objavljen jula 2002.

Author: Marko Stalevski

Komentari  
Aleksandar Necev
0 #1 Aleksandar Necev 06-12-2013 12:21
Mnogu mi se dopadna tekstot i go prakam na kolegi i prijateli.
Fala i pozdravi
Dodaj komentar