| I. Horvat S. Bubnjević

Grupa istraživača iz Novog Sada po prvi put osvojila sredstva Teaming programa, zahvaljujući čemu će nastati nova istraživačka institucija


rektoratRektorat novosadskog Univerziteta

Nakon izuzetnog uspeha Sofije Stefanović, koja je osvojila prvi ERC grant među srpskim naučnicima, iz Brisela je stigla vest da je Srbija dobila i prvi Teaming projekat.Nakon izuzetnog uspeha Sofije Stefanović, koja je osvojila prvi ERC grant među srpskim naučnicima, iz Brisela je stigla vest da je Srbija dobila i prvi Teaming projekat.

Nakon izuzetnog uspeha Sofije Stefanović, koja je osvojila prvi ERC grant među srpskim naučnicima, iz Brisela je stigla vest da je Srbija dobila i prvi Teaming projekat.

Od 169 predloženih projekata, finansiranje je dobilo samo dvadesetak iz svih delova Evrope, a među njima se po prvi put našao i jedan konzorcijum na čelu sa Univerzitetom u Novom Sadu koji je predložio projekat pod nazivom ANTARES.

Zahvaljujući značajnim evropskim sredstvima iz Teaming programa, konzorcijum je dobio priliku da razvije savremeni naučni centar u Novom Sadu. Predviđeni budžet projekta u prvoj fazi je 433.720 evra, a u drugoj čak 29 miliona evra.

Bengin CrnojevicŠefovi ovog projekta su profesorka Vesna Bengin-Crnojević i profesor Vladimir Crnojević sa Univerziteta u Novom Sadu, koji su osnivači istraživačkog centra BioSense.

”Meni ovaj rezultat vraća veru da se mnogo toga može uraditi i u Srbiji”, rekla je ekskluzivno za Elementarijumkoordinatorka projekta dr Vesna Bengin-Crnojević (na slici), neposredno nakon što su stigle dobre vesti od Evropske komisije.

Njen tim će u prvoj fazi izraditi biznis plan, da bi potom pokušali da osvoje i sredstva za izgradnju.

Projekat pod nazivom ANTARES (skr.Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security) ima za cilj da postojeći BioSense centar na Univerzitetu u Novom Sadu pretvori u Evropski centar izvrsnosti za napredne tehnologije u oblasti održive poljoprivrede i bezbednosti hrane.

“ANTARES predviđa dugoročnu i uzajamno korisnu stratešku saradnju, kako bi region krenuo put inovativnog napretka”, navodi se u predlogu projekta ANTARES.

Pored novosadskog centra BioSense, partneri na projektu su DLO (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek) iz Holandije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Naučno-popularni portal Eelementarijum donosi na srpskom jeziku zanimljive tekstove iz svih oblasti nauke, kao i najnovija dešavanja u svetu i kod nas na polju naučnih istraživanja.

Program Teaming je jedan od instrumenata novog evropskog programa finansiranja Horizont 2020. Projekat se odobrava i realizuje tokom dve faze.

Najuspešnijim kandidatima iz prve faze odobravaju se sredstva u visini od 200.000 do 500.000 evra za izradu detaljnog biznis plana, koji će ilustrovati potencijal budućeg naučnog centra.

Projekti sa najkvalitetnijim biznis planom, u okviru faze dva, osvajaju sredstva za osnivanje novog ili unapređivanje postojećeg naučnog centra. Sredstva za ovu fazu dodeljuju se u visini od 15 ili čak 20 miliona evra.

 

Author: B92

Dodaj komentar