svemir detalj

U početku beše tačka - tako bi glasila prva rečenica Biblije da ju je pisao neki moderan kosmolog. Zatim se tačka rasprsnula i taj događaj je dobio ime Veliki Prasak, ili Big Bang kako to kažu oni preko Lamanša i dalje preko Atlantika, a tako se zove i teorija koja objašnjava Početak. Ima ta teorija svojih problema, ali na veliku većinu pitanja daje pouzdane odgovore, potkrepljene brojnim i posmatračkim i teorijskim dokazima, pa je prihvataju bezmalo svi kosmolozi. Ukratko, ona najbolje objašnjava sve što se zanimljivo dogodilo nakon Bang! Od prve sekunde. Čak od prvog stotog dela sekunde. Pa i od prvog milionitog dela. Čitave knjige su o toj sekundi napisane.

Kad razmišljate o prvom početku u svetlu teorije Velikog Praska imate problem što se krećete na samoj granici nauke, pa lako iskliznete u filozofiju, religiju, naučnu fantastiku ili u čisto naklapanje bez naučnog, filozofskog itd. osnova. A najčešće u mešavinu svega toga tako da na kraju samo konstatujete da više ništa ne shvatate.

Nauka ima svoju oblast koju istražuje, a ostalo je ne zanima, nije u njenom domenu. Za to ostalo, nauka je i gluva i slepa. Tako, ako je na primer pitate zašto Hamlet nije onaj svoj sukob sa stricem rešio odmah, kad je i bilo vreme, nego je stvar razvlačio i kilavio (a i o tome su napisane čitave knjige), nauka će vam reći: „Šta? O čemu to pričate? Pitajte estetiku, možda ona zna“. Ili, možda će vam ovaj primer biti bliži: nauka nema ama baš nikakav stav prema pitanju da li je Brendon Rut bolji Supermen od Kristofera Riva.

S druge strane, dobar naučnik je po pravilu i dobro obrazovan i, kao što ćete malo kasnije videti, ne preza da uzme ponešto od onoga što je izvan nauke. Imajte sve ovo na umu dok čitate sleće redove.

OTKUD TAČKA

Dobro, u početku beše tačka. Zatim sledi kosmologija koja istražuje šta se posle desilo. Ali, otkud tačka? Ko ju je stvorio, zašto, s kojim ciljem? Koja je njena svrha i, konačno, zašto je ona eksplodirala i šta je bio uzrok te eksplozije? To su nametljiva i interesantna pitanja, bar mene živo interesuju, ali na njih odgovor od nauke nećete dobiti, jer ona zadiru u područje koje se nalazi izvan nauke. Nauka počinje od Bang. O tome šta je bilo pre pomenutog milionitog dela sekunde nauka nema baš nikakvih informacija koje bi mogla da izučava. To područje nauci je nedostupno, baš kao što je ponekad nedostupan prijatelj koga zovete telefonom. S tom razlikom što nauci to nikakav ženski glas ne saopštava.

To, međutim, ne znači da odgovora nema. Ima ih, ali oni nisu naučni, čak i ako ih čujete od naučnika. Te odgovore daju filozofija, religija itd. ali nauka ne. Nauci su potrebne činjenice i glava da ih shvati, filozofiji je dovoljna samo glava, a religiji srce, tj. vera.

E sad, odgovora na pitanje: otkud tačka, ima u stvari i više nego što nam treba (a treba nam zapravo samo jedan), a koji ćete prihvatiti to zavisi od vašeg obrazovanja, znanja i sposobnosti da što vernije shvatite ovaj svet. Odgovor da je tačku stvorio Bog je dobar. Ali ništa se ne može zameriti ni odgovoru da je tačku stvorila banda vanzemaljaca u multi univerzumu dok se zabavljala na nekoj pijanci. Kažem, lako se isklizne u priču bez ikakve naučne i druge os­nove.

ŠTA JE BILO PRE

Kada vam neko kaže: bila jedna tačka koja je eksplodirala pre 13,7 milijardi godina, plus – minus oko 100 miliona godina, koliko je po Nasinim istraživačima star univerzum, odmah se nametne pitanje: dobro, a šta je bilo pre? Pre tih 13,7 milijardi godina?

Ništa ne ume toliko da iznervira kao dogovor koji od kosmologa dobijete. Sa spokojem koji se meri dimenzijama kosmosa on vam odgovori: „Nije bilo pre“. Tačka. Pa kako nije bilo pre?! Pa, pre nego što je tačka eksplodirala! Ako je eksplodirala recimo juče, šta je s njom bilo prekjuče? „Nije bilo prekjuče!“. I to je sve što ćete od nauke dobiti.

Zapravo, dobićete odgovor, lep, elegantan, ali u originalu on nije čedo nauke. Hoću da kažem, usvojila ga nau­ka iz filozofije. 

  Avgustin
  Sveti Avgustin
Ko je dao odgovor? Ako to već ne zante iznenadićete se. Bio je to Sveti Av­gustin koji je živeo u četvrtom i petom veku, u vreme kada se Rimsko carstvo podelilo na Istočno i Zapadno, Vandali se učvrstili u Španiji, a Sloveni još živeli iza Karpata. Dakle, davno. Rodio se 354. i živeo do 430. godine. U mladosti je bio, hm, nazovimo to tako, veseljak, ali kad je napunio 33 godine iskreno se obratio hrišćanstvu, toliko predano da je postao biskup, a danas se ubraja u jed­nog od četiriju crkvenih latinskih otaca. Kako B. Rasel kaže, slagali se vi sa Av­gustinom ili ne, bio je dobar filozof.

U vreme Avgustina nezgodno pitanje je bilo: zašto je Bog stvorio svet baš tada (kada ga je stvorio)? Bog je večan, OK, i onda je stvorio svet. Bilo je to oko 4.000 godina pre rođenja Hrista kako se u Avgusti­novo vreme smatralo. Ali zašto baš tada, a ne malo ranije, ili kasnije? Pošto mu je večnost na raspolaganju, mogao je svet stvoriti i milion godina ranije, ili pre hiljadu milijardi biliona triliona. Ili prekjuče.

Avgustina je to pitanje bacalo do ivice očaja. A u vezi s tim pitanjem, ot­varalo se i pitanje: šta je uopšte „vreme“? U raznim parafrazama do danas je na to prosto pitanje sačuvana rečenica: kada me niko ne pita znam šta je vreme, a kad treba da odgovorim, ne znam.

Ipak je našao rešenje problema, lepo i elegantno: sa stvaranjem sveta Bog je stvorio i vreme. Nije bilo vremena pre vremena. Vreme je počelo da teče onda kad je nastao svet, kao i što je reka počela da teče tek pošto je stvorena.

Tako je otpalo pitanje zašto je Bog stvorio svet baš tada (kad god to bilo), a ne pre ili kasnije. Nije bilo vremena pre Stvaranja. A to je i odgovor na pitanje šta je bilo s našom tačkom pre nego što je eksplodirala: vreme je nastalo i počelo da teče sa eksplozijom i pitanje šta je s tačkom bilo pre Velikog Praska je besmisleno. Ako shvatate šta hoću da kažem, bolje ne umem. Nije bilo „pre“!

Evo još malo filozofiranja. Ako je sa Praskom nastalo vreme onda je i pi­tanje šta je izazvalo eksploziju takođe besmisleno, jer po logici stvari uzrok prethodi posledici, a to „prethodi“ po­drazumeva vreme. „A tamo gde nema vremena – kaže Pol Dejvis u ’Poslednja tri minuta’ – ne može biti uzroka i po­sledice u običnom smislu tih reči“.

Drugim rečima, nemojte više da pitate šta je bilo s tačkom pre Velikog Praska.

Idemo dalje.

U ČEMU JE SVE OVO

Sve materijalno zauzima neki pros­tor. Pitanje „a u čemu se nalazila tačka i u čega se to univerzum širi?“ nije originalno pitanje. Ono se nameće samo od sebe i odavno je poznato. A i odgovor je odavno poznat. Dakle, prostor je oso­bina univerzuma. Ne postoji prostor iz­van univerzuma. Kad je univerzum bio ona tačkica o kojoj stalno pričamo onda je i sav prostor bio veličine tačke. Sa njenom eksplozijom i širenjem širi se i prostor. I to je sav prostor koji postoji. Nema prostora izvan prostora.

Pokušajte to da zamislite i ako ne us­pete, niste jedini. Ali to je jedini odgovor koji teorija Velikog Praska daje.

 


Komentari  
Aleksandar Zorkić
0 #6 Aleksandar Zorkić 10-11-2021 16:05
Citat M.Veljković:
Po mom mišljenju ovaj tekst je očajan....
itd.
Uopšte mi nije jasno kako g. Veljković tako jednostavan tekst nije razumeo. Evo da pokušam da još više pojednostavim:
Pre blizu 18 mlrd godina dogodio se Veliki prasak. Nameće pitanje: „A šta je bilo pre Velikog praska“. U brojnim knjigama naučnika naći ćete odgovor: „Sa Velikim praskom počinje da teče i vreme“. Ili, „Nije postojalo vreme pre Velikog praska“ i slično.
Taj odgovor da vreme nije postojalo oduvek, već da je počelo da teče onda kada je stvoren svet dao je Sveti Avgustin i to u knjizi „Istorija zapadne filozofije“ (str. 308, Beograd-Podgori ca 2015) ističe Bertrand Rasel (koji između ostalog za filozofiju Sv. Avgustina kaže da je to „dobra filozofija“).
I sam Vajberg u knjizi „Prva tri minuta“ govori o vremenu koje teče od Velikog praska (pa kaže: „Na žalost, ne možemo da počnemo naš film u trenutku nultog vremena i beskonačne temperature….“. A Stiven Hoking je opet rekao da je pitanje šta je bilo pre početka svemira jednako besmisleno kao pitati šta je severnije od Severnog pola“. Itd. A ko je dao taj odgovor da vreme ima svoj početak? Pa Sveti Avgustin!
Eto, šta tu nije jasno?
odgovor
0 #5 odgovor 08-11-2021 23:01
prazne price narocito ovo o prostoru koji ne moze da zamisli ljudski mozak.mozda je tu odgovor.znamo onoliko kolik moze ljudski mozak sa sve culima da zna.
iznad toga kriju se glavne stvari..
M.Veljković
0 #4 M.Veljković 08-11-2021 21:14
Po mom mišljenju ovaj tekst je očajan i luta između teleološkog Aristotelovog i teološkog, kao kontra poziciji naučnim objašnjenjima, dok sa filozofskim baš nema puno dodirnih tačaka. Za bolje razumevanje razlićitih paradigmi sa kojih se mogu dati odgovori na ovo najteže "prvo pitanje", potrebno je malo više se pozabaviti osnovama Aristotela i kasnije hrišćanske filozofije, a zatim na drugoj strani recimo knjigom "Prva tri minuta", nobelovca Stivena Vajnberga i onda, uz dosta kvante fizike i matematke, doneti svoj sud i odabrati svoju platformu. Naravno da se uvek može izbegnuti znanje i pozvati se na veru, ali svako pozivanje na recimo sv Augustina, koji se "iznenada obratio hrišćanstvu", šta god to značilo i koji je dao "elegantno rešenje" je besmisleno,, jer je istorijski on završio u ludilu, smatrajući da je pre stvaranja sveta "vreme bilo zaleđeno u mozgu boga", (samo što niko ne zna na osnovu čega je to smatrao i možda je ipak vreme bilo u recimo tečnom stanju) ili da je bog stajao na drugoj tački dok je stvarao prvu itd. Rasel ga je smatrao za to doba opšteg neznanja relativno dobrim hsišćanskim teologom i ništa više. I stavovi o nauci u tekstu potpuno su pogrešni, jer tu se ne radi o tome "šta je zanima", već o predefinisanim metodama kako se dolazi do Istine.(ta podela Stivena Gulda i koncept nepreklapajućih oblasti između nauke i teologije "NOMA" - Non overlaping magisteria je samo propali teološki pokušaj i ništa više). I naravno da, kako se navodi, "srce tj vera" je glupost, između ova dva pojma ne stoji znak jednakosti. Daleko bi nas odvelo dalje nabrajanje svih promašaja proisteklih iz nerazumevanja ponuđenih odgovora na nivou matematičkih pojmova, recimo beskonačnosti, ali za ovako ozbiljnu temu potreban je ozbljniji pristup.
kisinisa
0 #3 kisinisa 03-09-2010 14:22
Za mene je tekst dobar, dotice se i nauke i religije i filozofije. Ali mene, kao laika, buni jedna stvar, cuj mene jedna, jedna od milion. Brzina svjetlosti. Ako nauka kaze da je tacka eksplodirala prije 13,7 milijardi godina, a to su valjda zakljucili po tome sto mi vidimo najdalju materiju, daleka sazvjezdja i kvazare, na toj udaljenosti odnosno 13,7 milijardi svj.god, onda ispada da je ta ista materija putovala konstantno brzinom svj. Zasto bas brz.svj. Sta je sa ovom materijom koja nam je ostala bliza, ona je logicno isla sporije. Sta je onda br.svj. je li neka kocnica koja ogranicava kretanje materija. Cuo sam ja i za Ajnstajnovu relativnost u kojoj dokazuje da je nemoguce preci tu brzinu zbog samog skracivanja tjela pri vecim brzinama, i cija bi na kraju , kad bi doseglo br.svj. duzina bila 0. E moje pitanje je da li je moguce da je iz Velikog Praska jedan dio materije pojurio i brze od famozne br.svj. i da je jednostavno nestao.
Nikola Kosanovic
0 #2 Nikola Kosanovic 01-09-2010 11:56
Dobar tekst, vrlo zanimljiv, jer je to tema o kojoj svako kome je pitanje egzistencije kosmosa palo na pamet, sigurno razmišljao. Međutim, malo razočavara iznenadan kraj teksta. Na ovu temu može mnogo da se piše, da ne kažem filozofira. Na tu temu može i knjiga cela da se napiše. Interesantno bi bilo slušati raspravu za okruglim stolom gde bi bili najbolji predstavnici nauke, religije, filozofije... (jedino je sporno šta to znači i ko su "najbolji"?).
Ja sam svojevremeno pre skoro deceniju i po, za maturski iz fizike u gimnaziji obrađivao Specijalnu i opštu teoriju relativnosti i Lorencove transformacije. Prosto me nervira koliko nauka može da bude lepa, zanimljiva, provokativna, a sa druge strane na najzanimljivija pitanja daje odgovore "nema", "ne postoji, niti je postojalo" i slično...
Ako ništa drugo, možda mi je samo žao što sam rođen sada, a ne kroz nekih 500, 1000, milion godina kasnije... kada bi došli vanzemaljci koji već znaju sve tajne postojanja kosmosa i lepo nam ih otkrili :-)
Zoranco
-1 #1 Zoranco 01-09-2010 11:11
Meni se ova teorija Velikog Praska uopce ne dopada, ima vise rupa nego sto svemir ima crnih rupa.Prema meni ako neka teorija ne uspije odgovoriti na sva pitanja onda je to promasena teorija.Meni se najvise dopada MOJA teorija o visedimezionaln om univerzumu sa puno konekcija (crnih rupa) izmegu sebe......pa se onda lako moze posmatrati nedostatak materije.....en ergije.....zrac enje iz svih pravaca(koji je osnovni dokaz o postojanju velikog praska).......o nda se vrlo lako moze postaviti pitanje i isto tako lako dati i odgovor na puno pitanja....ali dali na sve...e to trebati pitati Boga...jer na sva pitanja se moze odgovoriti osim na jedno...ono prvo pitanje a tu uvijek ......uvijek ima samo jedan odgovor...onaj isti koji je dao i Ajnstajn.Znaci mogu na sva pitanja odgovriti osim na ono PRVO.
Dodaj komentar