TV Astronomija

Koliko planeta može da stene u svaku od planeta Sunčevog sistema

ZapreminaPl 1

How many Planets can Fit inside each Sol System Planets

Hmm, postoje velike i male planete. Šta mislite koliko Plutona može da stane u Zemlju, ili koliko Zemlji može da stane u Sunce? Ili koliko planeta treba da bi se napunila zapremina Jupitera, Saturna, Venere…?

 

Brzina svetla oko planete

BrzinaSvetlaokoPlanete 1

Speed of Light Around Planet's Surface | Comparison Orbits/sec

Za naše svakodnevne, zemaljske pojmove svetlost je neverovatno brza, toliko da nam se čini da se ona kroz prostor prostire trenutno. Ali ako posmatrate iz daljine, malo veće daljine, svetlost je spora. Koliko treba svetlosnom zraku da obiđe neku planetu? O tome govori ovaj kratak film.

 

Patuljaste planete

PlanetePatuljci 3

Dwarf planets in the Kuiper Belt

U Sunčevom sistemu, pored osam klasičnih planeta, postoji i populacija patuljastih planeta, koje se najvećim delom nalaze u Kajperovom pojasu, a čiji broj varira od 5 do čak 120 objekata, u zavisnosti od različitih kriterijuma klasifikacije. U ovom videu otkrićemo šta znamo o patuljastim planetama u Kajperovom pojasu i videćemo sve zanimljivosti i misterije koje poseduju ovi neobični objekti.

 

Evolucija televizije 1920-2020

EvolucijaTV 1

Vrlo zanimljivo iz tehnologije

Evolution of Television 1920-2020

1920-ih   Dvadesete su nam dale mehaničku televiziju. Prvi model je imao mali displej sa desne strane i ogroman ormarić. Ovi prvi televizori su bili veoma jednostavni, u poređenju sa našom današnjom tehnologijom.