Jedno od Trebinju najbližih nalazišta fosila kog sam pronašao je mali lokalitet jugoistočno od brda Crkvina, na suprotnom brdu, oko 500 metara n.m.v. i uglavnom zarastao u šikaru. Prema Osnovnoj geološkoj karti, stijenskisedimenti lokaliteta taloženi su u suptropskom plitkom moru krajem rane epohe perioda krede, stadija alba koji jetrajao prije 100–113 miliona godina. 

1

Prošlu sedmicu prošetao sam do nalazišta da bolje pregledam teren. Oko 70 metara iznad, pronađen je novi lokalitet sa istovrsnim, slabo očuvanim kalcitizovanim fosilima u različitim presjecima. Fosili su u okamenjenim nakupinama (lumakelama) unutar svijetlih krečnjaka, koji su djelimično dijatomitični, odnosno sa nataloženim mikroskopskim fosilima dijatomeja koje su jednoćelijski fitoplanktoni sa silikatnom ljušturom

2

Fosili pripadaju izumrlim morskim pužićima nerineidama (Nerineidae) i akteonelidama (Acteonellidae). Takođe se mogu pronaći sitne foraminifere (Orbitolina discoidea), kao i svijetlo-tamno slojevito kamenje slično sedimentnim stromatolitima koje su izgrađivale kolonije cijanobakterija - ponegdje i ovakvo kamenje sadrži fragmente fosila pužića

3

Prema literarturi, nerineide su živile prije 183–70 miliona godina. Oblika su spiralno-konusnog i zavisno o vrsti bile su različitih veličina. Na ovom nalazištu nerineide su sitne i male, do 3 cm dužine. Pužići akteonelidi su živili prije 113–66 miliona godina, bili su kraćeg spiralno-ovalnog oblika. Ovdje su sitni i mali, najviše 2 cm dužine  

Stotinjak metara iznad nalazišta su bankoviti krečnjaci taloženi početkom stadija cenomana prije 100 miliona godina. Stratigrafskom opservacijom (superpozicijom) sedmenata, procjenjena starost ovih fosila je oko 105 miliona godina.  

4

Kad je sve prirodno na svom mjestu, onda se stvari nekako same poslože kako treba, kako je najbolje i objektivnonajpravednije. Sve se uklopi. Proljeće, vrijeme je bilo lijepo, priroda nadahnutljiva sa pojem slavuja, gugutki, čvoraka, lasta... i jednom kukavicom koja je počesto kukala dolje niže u šumici prema Brankovića kuli. Kao slavuji, laste, čvorci i ona se ponovo vratila iz Afrike.  

Veza na Youtube:

https://youtu.be/vXsMs9E90Bo ili https://www.youtube.com/watch?v=vXsMs9E90Bo

 

Mali fosili iz drevne lagune

Fosili školjki iz rane jure

Fosili malih riba sa Pijavica

Novo nalazište fosila blizu Trebinja

FOSILI DONjE KREDE

 

 

 

 

 


Komentari

 • Boris Saksida said More
  Hm.....čudo od čoveka....samo da... 3 dana ranije
 • moravac said More
  :) Dobar dan, dear A.M.2024-jul koji je... 6 dana ranije
 • milo said More
  prekrasno, prekransno Pre 1 nedelje
 • Baki said More
  Svaka od milion slika Hubble je... Pre 1 nedelje
 • zalukajmy said More
  „Problem sa tri tela“ je... Pre 2 nedelje

Foto...