Ove godine, Steward opservatorija (Arizona, Sjedinjene države) obeležava 50-tu godišnjicu od prve detekcije pulsara magline Rak u optičkom domenu (vidljiva svetlost).

Januara 1969-te godine, pulsar je posmatran sa Steward observatorije uz pomoć detektora baziranim na brojaču fotona. Pedeset godina kasnije, observatorija je testirala novu, veoma brzu kameru na MMT-u(1) pri čemu je posmatran pulsar na taj način što je sniman brzinom od 194 snimaka u jednoj sekundi.


Video snimak 1. Bljeskovi pulsara, brzo rotirajuće neutronske zvezde kolabriranog ostatka supernove. Izvor: http://www.mmto.org

Naredni video predstavlja dodatnu obradu predhodnog snimka.


Video snimak 2. Bljesak nastaje na taj način što emitovani snop svetlosti preseče pravac u kome vidimo da se pulsar nalazi, slično zraku svetlosti svetionika posmatranog sa palube nekog broda tokom noći. Izvor: http://www.mmto.org

Slika 1
Slika 1. Šematski prikaz pulsara. Sfera u centru predstavlja neutronsku zvezdu, zakrivljene linije su linije magnetskog polja, razvučenim konusima je prikazan snop vidljve svetlosti dok je zelenom linijom prikazana osa rotacije neutronske zvezde. Zahvaljujući činjenici da se pravac emitovanih snopova ne poklapa sa osom rotacije zvezde, mi uočavamo pulsar samo u kratkim vremenskim trenucima. Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar

(1) Multiple Mirror Telescope je višeteleskopski optički sistem Steward observatorije koji kombinuje svetlost šest Kasagrenovih teleskopa prečnika 1,8 metara čime je moguće vršiti veoma precizna posmatranja tamnih astronomskih objekata u optičkom i infracrvenom domenu.


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži