The Insane Engineering of James Webb Telescope

Zanimljivi podaci o JWST

Možete uključiti automatski prevod (prvo kliknete na CC, zatim na Settings / Subtitles / Auto-translate).

JWSTpodaci 1

JWSTpodaci 2

JWSTpodaci 4

 

 

 


Dodaj komentar