Komentari

Pravi rezervat!

"...Pravi rezervat!" ovo je sporan deo fusnote. Ne osporavam podatke već kritikujem vašu opasku.
ODABRANA MESTA
Svet nauke
ADNOS vivafizika adastra
aduniverzum
astrobobo
zvjezdarnica
auvidulini eureka BOR logo
marininiafizika