Zemlja

Ozonski omotač: kakva nam je budućnost?

 

logob92  Svetski dan zaštite ozonskog omotača obeležava se 16. septembra, s ciljem da se istakne značaj očuvanja ozonskog omotača. On se obeležava od 1994. godine, na dan kada je potpisan Montrealski protokol kojim su predviđene konkretne aktivnosti zemalja i različiti projekti da bi se zaštitio taj omotač.

Pomračenje Meseca

eclm150611-210Nebeska mehanika je odredila da prvo ovogodišnje pomračenje Meseca bude 15. Juna. Ono će se desiti kod uzlaznog Mesečevog čvora, u blizini M8 (maglina Laguna) i trajaće ukupno 100 minuta.