Klima

Kako pomeranje kontinentalnih ploča utiče na klimu?

kk12

Pretpostavlja se da je pre 700-800 mil. godina, u eri Neoproterozoika (kasnog Prekambijuma), postojao superkontinent Rodinija, koji je zauzimao ekvatorski deo naše planete. Suprotno zdravom razumu, ali možda je baš ovakav tropski raspored kontinenata postavio tokom Kriogeničkog perioda pozornicu za veliku glacijaciju poznatu kao 'Snowball Earth', uprkos tome što znamo da ekvator prima najviše Sunčeve svetlosti…

2015. najtoplija godina

Screenshot 2016 01 22 17.51.382Nezavisne analize NASA-e i National Oceanic i Atmospheric Administration (NOAA) pokazuju da je 2015. godina bila globalno najtoplija od 1880.g. kada je počelo moderno merenje temperature.
Prosečna globalna temperatura u 2015. je nadmašila 2014. za 0.13 Celzijusa.

Topljenje ljudi

0013729e42d20c0aafdd28Nije samo istorija učiteljica života i budućnos to može da bude. Po trgovima sveta stoje bronzani vladari sa isukanim mačevima, pisci i naučnici koji su davno nešto uradili za svoj narod. Zašto na trgovima ne bi stajali spomenici koji bi nas opominjali na to šta da radimo danas, da bi živeli i sutra?   

Utiče li klima na finansije?

santaSve više delova ekonomije zavisi od klime – od poljoprivrede do šou biznisa – a sa tim trendom raste i upotreba „vremenskih budućnosti“, finansijskih instrumenata koji su vremenske prilike pretvorili u robu. Strahovanje od onoga šta nas čeka ‘sutra i odande’, od onog odozgo i odozdo, ovaploćeno je u mesečnim premijama na konto ‘letnjih i zimskih derivata’ osiguravajućih kuća

 

Malo ledeno doba

Zahlađenje je počelo naglo, najverovatnije zbog vulkanskih erupcija

Prema najnovijoj studiji, objavljenoj online Malo ledeno doba počelo je naglo krajem 13-tog veka. Čestice dima i prašine iz vulkanskih erupcija reflektovale su sunčevu svetlost natrag u svemir i na Arktičkom moru led se proširio do epskih razmera.

 


leksikon 190


 

stranica posmatraci2019


 

CURRENT MOON


tvastronomija18

Osnove (2)