Mars

Misterija metana na Marsu se produbljuje

metan krava

Misterija metana na Marsu se produbljuje. Već više od decenije sa Marsa stižu vesti da metana tamo na njemu ima, pa onda da ga nema, pa da ga ipak ima itd. najnovija vest glasi da ga ima, da je zabeležena do sada naj-najveća količina ovog gasa do sada: oko 21 deo na milijardu jedinica zapremine (parts per billion units by volume -  ppbv).

Glina, još jedna potvrda za vodu na Marsu

Curiosity beam 500Marsov rover Curiosity neumorno radi. Ispituje susednu planetu i omogućava da se realnije sagledaju uslovi na njoj. Naučnike, a i sve nas ostale, posebno interesuju oni podaci koji potkrepljuju teoriju o životu na Marsu. Već smo se pomirili s tim da tamo gore nema ni glista, a kamoli nekog složenijeg života, ali možda, možda ima ili je bilo nekih bakterijica. Astrobiolozi ne odbacuju takvu mogućnost.

Najstarija karta Marsa

Mars HajgensOko Marsa dve decenije neprestano kruže orbiteri, skupljaju podatke o njemu i snimaju njegovu površinu. Danas su nam zato poznati mnogi detalji ove susedne planete. Google ima posebnu kartu  po kojoj možete da se šetate i posećujete Marsove kratere, kanjone, planine.

Mars je nekada imao vodu, ali ne umemo da objasnimo – kako?

m4

(paradoks o stabilnosti vode na ranom Marsu)

Mars je postao najintenzivnije proučavana planeta u Sunčevom sistemu izuzev, naravno, Zemlje. Iako je u poslednjih 25 godina 25 misija bilo fokusirano na potragu za dokazima o prisustvu tečne vode na ranom Marsu, ostalo je nerešeno pitanje kako je voda uopšte mogla da postoji u uslovima atmosferskih uslova koji tamo vladaju. Sve što smo naučili o Marsu ukazuje da ledena Marsova klima ne bi mogla da održava stabilnu tečnu vodu kroz Marsovu istoriju.

Povremena jezera na Marsu

Hellas Planitia by the Viking orbitersOvo je Hellas Planitia, prostrana ravnica kružnog oblika u udarnom basenu Hellas na južnoj hemisferi Marsa. Basen je dubok 7152 metra, a širok 2300 kilometara. I naravno, suv je kao barut, jer na Marsu ono što ima od vode je zarobljeno u ledu ili duboko u podzemnim jezerima.

Na Marsu ponovo otkrivena voda

mars

Ne znam koji je ovo put da je na Marsu otkrivena voda, prestao sam da brojim još prošle decenije. Ali, da me ne shvatite pogrešno, vest svakako jeste važna, ma koliko da smo oguglali na Marsovu vodu. Samo, evo već se istopila. Pre neki dan je obišla planetu i nešto se više ne pominje.

Dobro, evo ukratko.