Moćni svemirski teleskop Kepler detektovao je dve do sada njamanje vansolarne planete. To su Kepler-20e i 20f. Prva, 20e, ima prečnik od 11000 kilometara i neznatno je manja od naše planete. Druga, 20f sa prečnikom od 13190 kilometara neznato je veća od naše planete (srednji prečnik Zemlje je 12 742 km). Ukoliko su ove planete, kao što astronomi pretpostavljaju, stenovite onda se masa prve kreće oko 1,7 mase Zemlje, a masa druge (20f) je oko tri puta veća od Zemljine.

planete

Planete su otkrivene oko zvezde Kepler-20 (spektralni tip G, slična našem Suncu)koja se nalazi na blizu 1000 svetlosnih godina daleko od nas, u sazvežđu Lira. Ta zvezda ima još tri, ranije otkrivene planete.

20e
Umetnička predstava planete Kepler-20e

Obe planete su suviše blizu matične zvezde da bi se na njima molo očekivati postojanje života. Manja planeta, 20e, nalazi se na 4,7, a veća, 20f, na 10,3 miliona kilometara (naš Merkur od Sunca je udaljen oko 50 miliona kilometara, a Zemlja 150 miliona). Zbog toga procenjena temperatura na ovim planetama iznosi 760, odnosto 426 stepeni Celzijusa. Inače, planeta 20e obiđe svoju zvezdu za 6,1, a planeta 20f za 19,6 dana.

20f
Umetnička predstava planete Kepler-20f

Ovaj planetarni sistem je neobičan. Sastoji se od pet, do sada pronađenih, planeta od kojih su tri velike i gasovite. Očekivalo bi se da ti giganti izbace manje planete sa svojih sadašnjih orbita, ali to se izgleda ne događa i ovaj sistem je za sada složna porodica. Naš planetarni sistem je jasno podeljen na stenovite planete koje su smeštene bliže Suncu, i na velike gasovite planete na pristojnom rastojanju od naše zvezde. Međtutim, astronomi su svesni da im tek predstoji upoznavanje planetarnih sistema izvan ovog našeg i ne bi se posebno iznenadili kada bi kasnija otrkića pokazala šablon po keme su gasovite i stenovite planete izmešane.

plenetarnisistem
Prikaz sistema Kepler-20 (nije u srazmeri)

Kako su poređane planete u sistemu Kepler-20a? Prva planeta, najbliža zvezdi je slična našem Neptunu, zatim sledi stenovita planeta 20e, pa Neptunolika planeta, pa onda opet stenovita (20f) i na kraju opet planeta slična Neptunu. Inače svih pet planeta su prilično blizu jedna drugoj i nalaze se unutar orbite koju pravi Merkur oko našeg Sunca.

Naučnici veruju da su sve ove planete formirane na nekoj drugoj likaciji, dalje od njihove sadašnje pozicije, a da su potom migrirale ka zvezdi.

Vansolarna planeta Kepler-22 bDodaj komentar