kepler22b
Artistička predstava zvezde Kepler-22 i planete Kepler-22 b

Do sada je potvrđeno postojanje 708 vansolarnih planeta (prema Extrasolar Planets Encyclopaedia). Februara ove godine Nasa je objavila listu od 1235 kandidata za vansolarne planete. Ove kandidate je zabeležilo svemirski teleskop Kepler.

Postajemo pomalo već ravnodušni prema vestima o otkriću novih vansolarnih planeta, jer se njihov broj neprestano uvećava. Izuzetak su jedino planete koje podsećaju na Zemlju jer nas to navodi na pomisao o postojanju vanzemaljskog života. Upravo takva jedna je nedavno otkrivena, a informaciju o tome objavljila je Nasa 5. decembra ove godine.

Otkriće zahvaljujemo sjajnom svemirskom teleskopu Kepler, najmoćnijem lovcu na vansolarne planete do sada. Prema već ustaljenom pravilu planeta je dobila ime Kepler-22 b. („Kepler-22“ je zvezda, a „b“ je oznaka za prvu pronađenu planetu u tom sistemu). Prvi put je planeta uočena još 2009-te godine ali je tek sada stigla potrvda da se zaista radi o planeti. Inače, planeta je otkrivena metodom tranzita (kada planeta pređe ispred zvezde, te joj tako umanji njen sjaj).

Tranzit
orbite
Tranzit planete i kriva sjaja zvezde
Orbita nove planete prema planetama Sunčevog sistema

Matična zvezda ove planete, Kepler-22, nalazi se u sazvežđu Cygnus, slična je Suncu s tim što je nešto manja i nešto hladnija od njega. Njen spektralni tip je G, a od nas je udaljena 600 svetlosnih godina.

komparacija
Komparacija, s leva na desno: Mars, Venera, Zemlja i Kepler-22 b
Oko ove zvezde na rastojanju od 0,85 astronomskih jedinica[i] kruži planeta Kepler-22 b i to u nastanjivoj zoni! [ii] Kepler-22 b ima najmanji radijus od svih poznatih vansolarnih planeta koje se kreću u nastanjivoj zoni. Svoju zvezdu obiđe za 289,9 dana.

Iz kombinacije rastojanja planete od zvezde i njenog sjaja (oko 25% manji od sjaja Sunca) astronomi su procenili srednju površinsku temperaturu planete. Ukoliko planeta nema atmosferu onda na njenoj površini vlada temperatura od oko 11 stepeni, a u slučaju da ima atmosferu onda je temperatura oko 22 stepena i u tom slučaju na njenoj površini verovatno postoji i voda u tečnom stanju. Srednja temperatura Zemlje je 14 stepeni.

Prečnik planete je 2,4 puta veći od Zemljinog, a naučnicima još nije poznato da li je planeta terstrička, tj. stenovita. Ukoliko jeste i ako ima gustinu poput naše planete onda bi njenja masa bila jednaka masi 13,8 masi Zemlje.

Keplerove nove planete
(Galaksije/Vansolarne planete)
Naučnici NASA-e su, koristeći svemirski teleskop Kepler, otkrili šest planeta koje su su po sastavu mešavne stena i gasova i koje kruže oko zvezde nalik našem Suncu, pod nazivom Kepler 11. Ovaj planetarni ...
sreda, 02 februar 2011
Kepler uhvatio stjenovit planet
(Galaksije/Vansolarne planete)
NASAin svemirski teleskop Kepler namijenjen otkrićima planeta oko drugih zvijezda uhvatio je svoju povijesnu lovinu pod nazivom Kepler 10b. Najmanju i k tome stjenovitu planetu ikada otkrivenu izvan ...
sreda, 12 januar 2011
Kepler otkrio do sada najmanju planetu
(Galaksije/Vansolarne planete)
... je temperatura na njenoj površini oko 1500 ºC. Otkriće ove planete se zasniva na više od osam meseci prikupljanja podataka, od maja 2009. godine  do januara 2010. godine. Teleskop Kepler ima veoma ...
sreda, 12 januar 2011

[i] Astronomska jedinica je srednje rastojanje Zemlje od Sunca i iznosi zaokruženo 150 miliona kilometara.

[ii] Rastojanje od zvezde na kojem nije ni previše toplo, ni previše hladno tako da voda na površini planeta u toj zoni može da bude u tečnom stanju)


Komentari  
mikeledevito
0 #2 mikeledevito 16-12-2011 19:05
Pitam se samo kakva svetlost pada na toj planeti i koje su boje generisane usled razlicitog sastava atmosfere i spektroskopijsk og filtera zvezde oko koje planeta kruzi...
dusan sredanovic
0 #1 dusan sredanovic 09-12-2011 17:32
idealna planeta za Ruse i Skadinavce
Dodaj komentar