Zvezda HAT-p-26 je nešto manja od Sunca. Njena masa iznosi 0,816 od mase Sunca, a prečnik 0,788 prečnika Sunca. Spektralni tip: K1, magnituda 11,74, a nalazi se 437 svetlosnih godina daleko od nas.

planeta

2010-te godine otkrivena je planeta oko ove zvezde. Njena oznaka je HAT-P-26 b. Ta planeta je znatno veća od Zemlja, ali manja od Jupitera. Njena masa iznosi 18,76 mase Zemlja, a 0565 prečnika Jupitera i ima svega 0,32 od gustine Jupitera. Matičnu zvezdu obiđe za 4,23 naša dana.

Sve ovo pominjemo jer je ta planeta dospela u žižu interesovanja astronoma, zato što su podaci sa dva moćna teleskopa, teleskopa Habl i Spitzer pokazali da je atmosfera te planete bogata vodonikom, helijumom i vodenom parom i to u količini koja premašuje te elemente na Neptunu ili Uranu.

hat p 26b

Zbog velike blizine matičnoj zvezdi smatra se da je ona plimski zaključana, tj. da je svojoj zvezdi okrenuta uvek istom stranom, poput našeg Meseca koji nam pokazuje samo jednu svoju stranu. Sem toga, planeta se nalazi duboko izvan nastanjive zone, sa unutrašnje strane. Sve, ili gotovo sve što je pomenuto urušava ideju da na toj planeti postoji život, ali podaci o vodenoj pari i vodoniku u atmosferi su za planetologe zanimljivi.

Do saznanja o elementima atmosfere planete došlo se komplikovanom analizom snimaka pomenutih teleskopa, a na osnovu proučavanja talasnih dužina svetlosti koja dolazi sa zvezde. Atmosfera planete je poslužila kao filter te se na taj način došlo do podataka o njenom sadržaju.


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži