Fotografija

Jedan APO na Staroj planini ( I deo )

Wo4_200

Prvo svetlo refraktora Megrez 88FD APO firme William optics dogodilo se pre petnaestak dana na Staroj planini. Dobri uslovi su tome pogodovali : nadmorska visina 860 metara, prozračna atmosfera i mladi Mesec. Svetlosno zagadjenje je nešto nepoznato na gornjem Visoku, izuzimajući par čkiljavih svetiljki u Kamenici, selu sa 13 stanovnika.