Fotografija

IC 405

ic405-ha2-480

Na slici je IC  405, još jedna maestralna fotografija Ljubinaka Jovanovića. Da se malo pozabavimo objektom na njoj.