Fotografija

Tri puta galaksija u Andromedi

Ovo su tri različite probne obrade M31. Prvi snimak je najednostavniji i bez neke naročite obrade, drugi fotoaparatpredstavlja kombinaciju 3 snimka sa ukupnom ekspozicijom 3 min 30 s. Program Deep Sky Stacker sam koristio da bih dobio rezultujucu fotografiju. A treća fotografija je složena od  5 snimaka sa ukupnom ekspozicijom od 4 min 53 s.