Miša Bracić

albumi fotografija sa Obedske bare 
Snimljeno u okviru projekta VoBaNISTA. 11. oktobra 2018.
O projektu VoBaNISTA


LOVANJI I DRUGI ŽIVI SVET 

l1

l2

l3

CEO ALBUM


STARE ŠUME OBEDSKE BARE - I ZONA ZAŠTITE

Ovde život i smrt idu ruku pod ruku. Umiranje i rađanje, stvaranje i nestajanje su ovde na svakom koraku. Srušeni beživotni trupci topola i hrastova daju utisak da ovde propadanje i umiranje dominira. Ali mladice koje niču ispod njih ukazuju na nemilosrdnu agresivnost žive materije koja niče iz zemlje i vode, uvija se i savija između senki i uspinje se hrleći da pokupi što više fotona koje po krošnjama stare šume prosipa Sunce.

suma1

suma3

suma4

suma5

CEO ALBUM


VODOM I OBALOM OBEDSKE BARE

Geolozi kažu da se nekada davno reka Sava ulivala u Dunav kod Subotice. Sve teče, sve se menja. Ovde je od Save ostao veliki meandar koji se zamuljavanjem odvojio od novog korita koje je reka sebi napravila. Hiljadama godina bilo je ovo stanište i odmorište pticama selicama a ljudima izvor hrane.
Sada se vodom i obalom Obedske bare još uvek kreću ptice selice, labudovi, sarke ptice, ali i turisti, ekskurzije, istraživači, naučnici.

v1

v2

v3

v4

CEO ALBUM

KOLEKCIJA ALBUMA SA OBEDSKE BARE


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži