vsplaneta

Prema popisu od 30. januara ove godine do sada je otkriveno 755 vansolarnih planeta u 605 planetarnih i 99 multiplanetarnih sistema (prema Enciklopediji vansolarnih planeta). Kandidata za planete ima znatno više. Samo Svemirski teleskop Kepler ih je detektovao 1235. Kandidati su objekti koji tek treba da prođu proveru pre konačne klasifikacije.

Na osnovu dosadašnjih istraživanja izvršene su i neke grube procene ukupnog broja planeta u našoj galaksiji. Prema časopisu Space.com, a na osnovu procene da u galaksiji ima oko 100 milijardi zvezda (što je dosta potcenjen broj) planeta ima bar 160 milijardi. Statistika naime govori da u proseku svaka zvezda ima 1,6 planeta. Takođe se procenjuje da je znatno više malih, stenovitih planeta, nego gigantskih, gasovitih.

Prema ovome izlazi da je postojanje planeta oko zvezda pravilo, a ne izuzetak. Ali važno je reći i da planeta ima zapravo mnogo više, jer postoje i planete lutalice, a to su one koje nisu gravitaciono vezane za neku zvezdu i tih ima možda i više triliona. Razume se, u ovim procenama pojam planete je vrlo širok.

 

Neki od prethodnih članaka:

 

Otkrivene dve planete veličine Zemlje!
(Galaksije/Vansolarne planete)
Moćni svemirski teleskop Kepler detektovao je dve do sada njamanje vansolarne planete. To su Kepler-20e i 20f. Prva, 20e, ima prečnik od 11000 kilometara i neznatno je manja od naše planete. Druga, 20f ...
sreda, 21 decembar 2011
Vansolarna planeta Kepler-22 b
(Galaksije/Vansolarne planete)
... Ove kandidate je zabeležilo svemirski teleskop Kepler. Postajemo pomalo već ravnodušni prema vestima o otkriću novih vansolarnih planeta, jer se njihov broj neprestano uvećava. Izuzetak ...
sreda, 07 decembar 2011
Naša galaktika vrvi planetama
(Galaksije/Vansolarne planete)
... podatke treba uzeti s određenom dozom rezerve ali nedavna otkrića malih stjenovitih planeta od strane svemirskog teleskopa Kepler idu u prilog ovim zaključcima. Astronomi su desetljećima neumorno i bezuspješno ...
četvrtak, 19 januar 2012
Otkriven najmanji planetarni sustav
(Galaksije/Vansolarne planete)
Oko Bernerdove zvijezde (KOI 961) svemirski teleskop Kepler otkrio je dosad najmanji planetarni sustav uočen u svemiru... Usporedba sustava KOI961 s Jupiterom i njegovim satelitima  ...

 


Dodaj komentar