Novi Webbov rekord!

Prva slika je jako smanjena, drugoj je širina prepolovljena, a ostale, koje su detalji prve, dane su u punoj veličini.


Priredio i prilagodio: 
Zoran Knez
AstroMosor

Webb pronalazi najudaljeniju poznatu galaktiku

Koristeći NASA/ESA/CSA-in Svemirski teleskop James Webb, znanstvenici su pronašli rekordno daleku galaktiku, koju vidimo na samo 290 milijuna godina od velikog praska.

Tijekom zadnje dvije godine, znastvenici su koristili Webba kako bi njime istraživali nešto što astronomi nazivaju kozmičkim svitanjem - razdobljem u prvih nekoliko stotina milijuna godina nakon velikog praska, u kojemu su nastajale prve galaktike. Te galaktike pružaju ključne uvide u načine na koje su se plin, zvijezde i crne jame mijenjale dok je svemir bio vrlo mlad. U listopadu 2023. i siječnju 2024. godine, jedan međunarodni tim astronoma je uporabio Webba kako bi njime promatrao galaktike u sklopu programa JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey). Koristeći Webbov NIRSpec, znanstvenici su dobili spektar spomenute rekordno daleke galaktike, čije svjetlo pokazuje crveni pomak od oko z = 14. Crveni pomak je mjera razvučenosti valnih duljina svjetla izazvane širenjem svemira.

Ova infracrvena fotografija načinjena Webbovom NIRCam-om, nastala je u okviru programa JADES. NIRCam-ini podaci su iskorišteni za identifikaciju galaktika koje vrijedi dalje proučavati spektroskopski. Za jednu od takvih galaktika, označenu s JADES-GS-z14 i prikazanu u umetku gore desno, ustanovljeno je da pokazuje crveni pomak od z = 14,32. To je trenutno čini rekordno udaljenom poznatom galaktikom. (Svjetlo iz te galaktike je do nas putovalo oko 13,5 milijardi godina. Prim. prev.)

 

Najstarija 1

Najstarija 2

Najstarija 3

Najstarija 4

Najstarija 5

Najstarija 6

Najstarija 8

 

Na velikoj slici, plavom bojom su predočene valne duljine od 0,90, 1,15 i 1,50 mikrona, zelenom one od 2,00 i 2,77 mikrona, a crvenom one od 3,56, 4,10 i 4,44 mikrona. Slika u umetku svjetlo valnih duljina od 0,90 i 1,15 mikrona prikazuje kao plavo, ono valnih duljina od 1,50 i 2,00 mikrona kao zeleno, a ono od 2,77 mikrona kao crveno.

Pored NIRCam-inih fotografskih i NIRSpec-ovih spektralnih podataka, u ovom su istraživanju korišteni i podaci dobiveni Webbovim MIRI-jem.

NASA, ESA, CSA, STScI, B. Robertson (UC Santa Cruz), B. Johnson (CfA), S. Tacchella (Cambridge), P. Cargile (CfA) 

Velika slika: https://www.esa.int/.../Webb_finds_most_distant_known...

https://www.esa.int/.../Webb_finds_most_distant_known_galaxy

  


Preuzeto sa FB


 


Komentari

 • mikac04 said More
  haha, toliko tekstova, auu, odlicno... 1 dan ranije
 • mikac04 said More
  bravo autoru, hvala 1 dan ranije
 • mikac04 said More
  odlican text 1 dan ranije
 • mikac04 said More
  :D Hvala :D 1 dan ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Satelitiski navigacioni sistem za Mesec... 3 dana ranije

Foto...