Jo je satelit Jupitera, najbliži planeti i drugi najmanji od četiri Velika, ili Galilejeva satelita.

Jo w
Jo

Prečnik: 3.643,2 km
Masa: 8.93 x 1022 kg (1,2 Meseca)
Orbitira: Jupiter
Orbitalo rastojanje: 421,800 km
Orbitalni period: 1,77 dana
Površinska temperatura: -163 °C
Otkriven: 8. januara 1610.
Otkrio ga je: Galileo Galilej

jo mesec zemlja

Otkrio ga je 1610. Galileo Galilej, slavni fizičar i astronom 17-tog veka sa kojim počinje moderno doba nauke.

Jo ima više od 400 aktivnih vulkana na svojoj površini. Jo je najaktivnije vulkansko telo u Sunčevom sistemu.

Vulkanizam na Jou je posledica plimskog zagrevanja, pošto je ovaj mali satelit rastrzan snažnom Jupiterovom gravitacijom, s jedne strane i manjim gravitacionim efektima drugih satelita s druge strane.

Vulkani na Jou konstantno eruptiraju.

Jo ima vrlo tanku atmosferu koja sadrži pretežno sumpor dioksid (izbacuju ga vulkani). Deo gasova iz atmosfere odlazi u međuplanetarni prostor i to jednu tonu svake sekunde. Nešto od tog materijala postaje deo prstena naelektrisanih čestica koji obavija Jupiter.

Oblaci gasova koje izbacuju vulkani na Jou izdižu se i 200 kilometara uvis i zatim zasipaju tlo sumporom, česticama sumpor-dioksida i pepelom. 

Jo ima znatan broj planina od kojih neke dostižu visinu našeg Mont Everesta. Prosečna visina Joovih planina je oko šest kilometara. 

Jo je građen većinom od silikatnih stena a njegova površina je obojena sumpornim česticama iz vulkana i prekrivena zamrznutim trunčicama atmosfere. 

Mada bi naučnici rado istraživali Jo do sada nije planirana nikakva misija na taj satelit.

 

gsatelitiDodaj komentar


 

tranzit logo


leksikon 190


 

stranica posmatraci2019


 

CURRENT MOON


tvastronomija18

Osnove (2)