SADRŽAJ
1. Ekstremofili u odnosu na druge organizme
2. Faktori podele ekstremnih okruženja
2.1. Uticaj temperature
2.2. Uticaj pH vrednosti
2.3. Zasićenost vodom
2.4. Ostali faktori
2.4.1. Pritisak
2.4.2. Radijacija (zračenje)
2.4.3. Kiseonik
2.4.4. Hemijski elementi
3. Podela ekstremofilnih organizama
3.1. U odnosu na temperaturu
3.2. U odnosu na pH vrednost
3.3. U odnosu na zasićenost vodom
3.4. U odnosu na ostale faktore
4. Literatura   |  Power Point prezentacija (RAR 693 kb)

3. Podela ekstremofilnih organizama

3.2. U odnosu na pH vrednost

Acidofili – oni organizmi koji uspevaju u uslovima velike kiselosti.

Optimalno rastu pri kiselim vrednostima sredine gde se pH kreće oko 0. Nastanjuju kisele hidrotermalne izvore i vrela, a uveliko su u primeni u ljudskoj ishrani (jogurt obogaćen acidobakterijama koje potpomažu varenje i uništavaju neke druge bakterije koje su štetne za čovekov gastrointestinalni trakt). Potencijalna primena kiselo-tolerantnih ekstremozima vidi se u aditivima za stočnu hranu, koji bi se pravili od enzima koje stvaraju acidofili. Ovo su enzimi koje mikrobi i u normalnim uslovima luče u okolinu, da bi razbili hranu u komadiće koji su pogodniji za varenje. 

Kada bi ove enzime dodali u hranu, oni bi poboljšali njenu svarljivost pa bi se stoci mogla davati jevtinija hrana.

Predstavnici:     

Cyanidium caldarium (koji koristi i čist CO2)
Ferroplasma acidarmanus ( pH=0 )

Alkalifili – mikroorganizmi klasifikovani kao ekstremofili, koji uspevaju u alkalnim okruženjima sa pH između 9 i 11, kao što su soda-jezera i zemljišta zasićena ugljenikom.

20101017 175758 Bacilli
By Bob Blaylock - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11811198

Da bi preživeli, alkalifili unutar svojih ćelija održavaju relativno nizak nivo alkalnosti od oko pH 8, konstantno pumpajući jone vodonika H+ u obliku H3O+ preko svoje ćelijske membrane u citoplazmu. Optimalan rast i razvoj dostižu na pH od 10,5.

Predstavnici:     

Bacillus firmus OF4
Natronobacterium
Vrste Flavobacterium i Streptococcus.

 

 

U nastavku:  

3.3. U odnosu na zasićenost vodom

 

 

Author: Danica Drašković

Komentari

 • Liv said More
  ... 17 sati ranije
 • polux11 said More
  Mogli bi da angažuju preživele... 1 dan ranije
 • Небојша said More
  Čisto teoretski gledano kolko bi... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Uvek interesantna tema. Moguće je,... 2 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Baki wrote:
  ...Možda će nove činjenice naterati...
  2 dana ranije

Foto...