SADRŽAJ
1. Ekstremofili u odnosu na druge organizme
2. Faktori podele ekstremnih okruženja
2.1. Uticaj temperature
2.2. Uticaj pH vrednosti
2.3. Zasićenost vodom
2.4. Ostali faktori
2.4.1. Pritisak
2.4.2. Radijacija (zračenje)
2.4.3. Kiseonik
2.4.4. Hemijski elementi
3. Podela ekstremofilnih organizama
3.1. U odnosu na temperaturu
3.2. U odnosu na pH vrednost
3.3. U odnosu na zasićenost vodom
3.4. U odnosu na ostale faktore
4. Literatura   |  Power Point prezentacija (RAR 693 kb)

3. Podela ekstremofilnih organizama

3.1. U odnosu na temperaturu

Psihrofili – vrsta ekstremofilnih organizama koji uspevaju na neuobičajeno niskim temperaturama. Dele se u dve grupe: klasične psihrofile psihrotrofe. Klasični psihrofili imaju optimalnu temperaturu rasta na 15°C ili nižoj i ne mogu da rastu u klimatskim uslovima gde podeok na termometru prelazi 20°C. Moguda žive na temperaturi od 0°C i pronađeni su u velikom broju na hladnim mestima kao što je Antarktik i ledene dubine okeana.

Psihrotrofi (ili psihrotoleranti) su organizmi koji takođe mogu da rastu na 0°C, ali se ovaj interval kreće sve do 40°C. Ima ih mnogo više nego klasičnih psihrofila i često su glavni krivci za kvarenje namirnica koje ljudima služe za ishranu. Veliki broj psihrofila podnosi i ogromne pritiske.

Predstavnici:     

Psihrobakterije
Chlamydomonas nivalis
 (crvena alga)
Neke vrste insekata.

Termofili – vrsta organizama koja najbolje uspeva na relativno visokim temperaturama. Optimalna temperatura rasta im je između 60 - 80°C pa uglavnom nastanjuju geotermalne regione na planeti.

Predstavnici:     

Mnoge vrste arhea
Thermus thermophilus
Thermus aquaticus.

Hipertermofili – vrsta ekstremofila koji uspevaju na ekstremno toplim staništima gde se temperature kreću u intervalu od 80 - 121°C. Ova se temperatura za sada uzima kao gornja granica zbog nedavno otkrivenog mikroba nazvanog «lanac 121», koji je sposoban da udvostruči svoju populaciju tokom 24 časa provedena na ovoj temperaturi. Većina hipertermofila su mikroorganizmi koji pripadaju porodici arhea, bakterija i cijanobakterija. Mnogi hipertermofili mogu da podnose i druge ekstremne uslove – na primer veliku kiselost i visok nivo zračenja.

Predstavnici:    

Pyrolobus fumarii (arhea) 113°C
Bathmodiolus mussels 
(džinovski cevasti crvi)
Aquifex pyrophilius (bakterija)
Methanopyrus kandleri (arhea)
Bacillus infernus (bacil iz pakla)

 

cevcice

Slika 4. Džinovski cevasti crvi

bakterijice

Slika 5. Bacil iz pakla

U nastavku:  

3.2. U odnosu na pH vrednost

 

 

Author: Danica Drašković

Komentari

 • Rapaid said More
  Ako se uzme da se sve kreće brzinom... 1 dan ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Ah, kako da niko nije čuo za... 1 dan ranije
 • davor94 said More
  :D :D Henri Poincaré je osnova, za... 2 dana ranije
 • Rapaic Rajko said More
  Kao diplomirani ucesnik skole, mogu vam... 4 dana ranije
 • Zoran said More
  Religija STOP
  DA astronomija,
  bravo... 4 dana ranije

Foto...