srebro

  SADRŽAJ
1. Ekstremofili u odnosu na druge organizme
2. Faktori podele ekstremnih okruženja
2.1. Uticaj temperature
2.2. Uticaj pH vrednosti
2.3. Zasićenost vodom
2.4. Ostali faktori
2.4.1. Pritisak
2.4.2. Radijacija (zračenje)
2.4.3. Kiseonik
2.4.4. Hemijski elementi
3. Podela ekstremofilnih organizama
3.1. U odnosu na temperaturu
3.2. U odnosu na pH vrednost
3.3. U odnosu na zasićenost vodom
3.4. U odnosu na ostale faktore
4. Literatura   |  Power Point prezentacija (RAR 693 kb)

2.4.4. Hemijski elementi

U nekim okruženjima teški metali i drugi toksični elementi mogu da ugroze pa čak i zaustave rast organizama. Toksični nivoi elemenata kao što su As, Ag, Cd, Co, Hg, Pb, Uili Zn kreću se u rangu od 10-5 do 10-4 M.

Neki teški metali, na primer kobalt i cink, su neophodni za rast kao elementi u tragovimau hranljivim rastvorima, u količinama od 10-9 do svega 10-7.

Toksikacija se manifestuje putem promena u morfologiji, u izmenjenom ćelijskom metabolizmu, bakteriostaziji ili smrtnošću samog organizma. Otpornost na teške metale može nastati usled postojanja sistema ćelijske detoksifikacije ili usled promena u  propustljivosti membrane. Često se u mikroorganizmima pronalaze specijalni proteini koji vezuju metale i time drastično redukuju aktivnost slobodnih teških metala.

Međutim, u ovoj grupi postoje samo organizmi koji tolerišu određene koncentracije teških metala, ali ne i oni koji zahtevaju toksične sredine za svoj rast i razvoj.

Moramo ovde spomenuti stanovnike sumpornih izvora, podvodnih i nadzemnih, takozvane sumporno-zavisne bakterije koje uživaju u okruženjima koja bi za većinu živih bića bila smrtonosna.

 

U nastavku:  

3. Podela ekstremofilnih organizama

 

 

Author: Danica Drašković

Komentari

 • Duca said More
  Hm, ajde da krenemo sa nečim što će... 12 sati ranije
 • gost99 said More
  dobar dan
  mmm, divno i edukativnno.... 13 sati ranije
 • gost99 said More
  Gost99
  dobar dan
  Odlicno, hvala 13 sati ranije
 • dragant said More
  Duca reče da su YT, ako sam dobro... 3 dana ranije
 • Miki said More
  I ponovo pojedinci nakon par filmića na... 3 dana ranije

Foto...