srebro

  SADRŽAJ
1. Ekstremofili u odnosu na druge organizme
2. Faktori podele ekstremnih okruženja
2.1. Uticaj temperature
2.2. Uticaj pH vrednosti
2.3. Zasićenost vodom
2.4. Ostali faktori
2.4.1. Pritisak
2.4.2. Radijacija (zračenje)
2.4.3. Kiseonik
2.4.4. Hemijski elementi
3. Podela ekstremofilnih organizama
3.1. U odnosu na temperaturu
3.2. U odnosu na pH vrednost
3.3. U odnosu na zasićenost vodom
3.4. U odnosu na ostale faktore
4. Literatura   |  Power Point prezentacija (RAR 693 kb)

2.4.4. Hemijski elementi

U nekim okruženjima teški metali i drugi toksični elementi mogu da ugroze pa čak i zaustave rast organizama. Toksični nivoi elemenata kao što su As, Ag, Cd, Co, Hg, Pb, Uili Zn kreću se u rangu od 10-5 do 10-4 M.

Neki teški metali, na primer kobalt i cink, su neophodni za rast kao elementi u tragovimau hranljivim rastvorima, u količinama od 10-9 do svega 10-7.

Toksikacija se manifestuje putem promena u morfologiji, u izmenjenom ćelijskom metabolizmu, bakteriostaziji ili smrtnošću samog organizma. Otpornost na teške metale može nastati usled postojanja sistema ćelijske detoksifikacije ili usled promena u  propustljivosti membrane. Često se u mikroorganizmima pronalaze specijalni proteini koji vezuju metale i time drastično redukuju aktivnost slobodnih teških metala.

Međutim, u ovoj grupi postoje samo organizmi koji tolerišu određene koncentracije teških metala, ali ne i oni koji zahtevaju toksične sredine za svoj rast i razvoj.

Moramo ovde spomenuti stanovnike sumpornih izvora, podvodnih i nadzemnih, takozvane sumporno-zavisne bakterije koje uživaju u okruženjima koja bi za većinu živih bića bila smrtonosna.

 

U nastavku:  

3. Podela ekstremofilnih organizama

 

 

Author: Danica Drašković

Komentari

 • Baki said More
  Hipoteza o "tamnoj materiji". Čitajući... 4 sati ranije
 • Ljubomir said More
  -
  - Ne vidimo vanzemaljsku... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  Zanimljiv komentar, u kome se pominje... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Interesantan tekst. U blizini... 2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Naredna generacija veliki teleskopi u... 3 dana ranije

Foto...