Koji nebeski događaji nas očekuju do kraja 2021. godine. 

JANUAR
01 Pe 08:05 Mesec-Beehive: 2.5° S
01 Pe Venera: 20.2° W
02 Sa 09:59 Perihel: 0.9833 AU
03 Ne 15:47 Quadrantid Pljusak: ZHR = 120
06 Sr 10:37 Zadnja četvrt
09 Sa 16:39 Mesec U perigeju: 367400 km
10 Ne 21:14 Mesec U silaznom čvoru
11 Po 21:11 Mesec-Venera: 1.5° N
12 Ut 09:18 Mesec južna dec..: 24.9° S
13 Sr 06:00 U silaznom čvoru Mesec
20 Sr 22:02 Prva četvrt
21 Če 14:11 Mesec U apogeju: 404400 km
24 Ne 02:59 Merkur Elongacija: 18.6° E
24 Ne 03:26 Saturn u konjunkciji
24 Ne 22:47 Mesec u uzlaznom čovoru
26 Ut 16:39 Mesec severna dec..: 24.9° N
28 Če 15:50 Mesec-Beehive: 2.4° S
28 Če 20:16 Pun Mesec
29 Pe 01:51 Jupiter u konjunkciji

FEBRUAR
01 Po Venera: 13° W
03 Sr 20:33 Mesec u perigeju: 370100 km
04 Če 18:37 Zadnja četvrt
07 Ne 01:29 Mesec u silaznom čvoru
08 Po 14:39 Merkur donjoj konjunkciji
08 Po 16:34 Mesec južna dec..: 25° S
11 Če 20:06 Mesec u silaznom čvoru
18 Če 11:22 Mesec u apogeju: 404500 km
18 Če 23:47 Mesec-Mars: 4.1° N
19 Pe 19:47 Prva četvrt
21 Ne 02:44 Mesec u uzlaznom čovoru
23 Ut 01:12 Mesec severna dec..: 25.1° N
23 Ut 08:38 Merkur-Saturn: 4° N
25 Če 01:16 Mesec-Beehive: 2.5° S
27 Sa 09:17 Pun Mesec

sunce

MART
01 Po Venera: 6.3° W
02 Ut 06:19 Mesec u perigeju: 365400 km
04 Če 00:32 Mars-Plejade: 2.6° S
05 Pe 06:11 Merkur-Jupiter: 0.3° N
06 Sa 01:56 Mesec u silaznom čvoru
06 Sa 02:30 Zadnja četvrt
06 Sa 11:59 Merkur elongacija: 27.3° W
07 Ne 21:45 Mesec Južna dec..: 25.2° S
10 Sr 00:02 Mesec-Saturn: 3.9° N
10 Sr 16:35 Mesec-Jupiter: 4.3° N
11 Če 00:36 Neptun u konjunkciji
11 Če 02:02 Mesec-Merkur: 3.9° N
13 Sa 11:21 Mesec u silaznom čvoru
18 Če 07:04 Mesec u apogeju: 405300 km
19 Pe 19:48 Mesec-Mars: 2.1° N
20 Sa 05:31 Mesec u uzlaznom čovoru
20 Sa 11:37 Prolećna ravnodnevica
20 Sa 21:15 Mars-Aldebaran: 6.9° N
21 Ne 16:40 Prva četvrt
22 Po 10:35 Mesec severna dec..: 25.3° N
24 Sr 11:58 Mesec-Beehive: 2.7° S
26 Pe 08:17 Venera u gornjoj konjunkciji
28 Ne 20:48 Pun Mesec
30 Ut 08:12 Mesec u perigeju: 360300 km

APRIL
01 Če Venera: 2° E
02 Pe 04:41 Mesec u silaznom čvoru
04 Ne 04:08 Mesec Južna dec.: 25.4° S
04 Ne 12:02 Zadnja četvrt
06 Ut 10:34 Mesec-Saturn: 4.2° N
07 Sr 09:15 Mesec-Jupiter: 4.7° N
12 Po 04:31 U silaznom čvoru Mesec
14 Sr 19:47 Mesec u apogeju: 406100 km
16 Pe 07:53 Mesec u uzlaznom čovoru
17 Sa 14:09 Mesec-Mars: 0.1° N
18 Ne 18:02 Mesec severna dec..: 25.5° N
19 Po 03:31 Merkur u gornjoj konjunkciji
20 Ut 08:59 Prva četvrt
20 Ut 20:25 Mesec-Beehive: 3° S
22 Če 14:16 Liridi pljusak: ZHR = 20
27 Ut 05:31 Pun Mesec
27 Ut 17:24 Mesec u perigeju: 357400 km
29 Če 11:17 Mesec u silaznom čvoru
30 Pe 23:15 Uran u konjunkciji

MAJ
01 Su 11:37 Mesec južna dec..: 25.6° S
01 Su Venera: 9.4° E
03 Po 19:02 Mesec-Saturn: 4.4° N
03 Po 21:50 Zadnja četvrt
04 Ut 05:01 Merkur-Plejade: 2.2° S
04 Ut 23:00 Mesec-Jupiter: 4.9° N
05 Sr 03:30 Eta Aquarid pljusak: ZHR = 60
11 Ut 21:00 Mesec u silaznom čvoru
11 Ut 23:54 Mesec u apogeju: 406500 km
13 Če 12:29 Mesec u uzlaznom čovoru
13 Če 19:59 Mesec-Merkur: 2.4° N
16 Ne 00:25 Mesec severna dec..: 25.6° N
16 Ne 06:47 Mesec-Mars: 1.6° S
17 Po 07:59 Merkur u elongaciji: 22° E
18 Ut 03:08 Mesec-Beehive: 3.1° S
19 Sr 21:13 Prva četvrt
26 Sr 03:52 Mesec u perigeju: 357300 km
26 Sr 13:14 Pun Mesec
26 Sr 13:19 Totano pomračenje Meseca
26 Sr 21:38 Mesec u silaznom čvoru
28 Pe 21:21 Mesec Južna dec..: 25.6° S
29 Sa 05:01 Merkur-Venera: 0.4° N
31 Po 03:22 Mesec-Saturn: 4.3° N
31 Po 13:39 Mars-Pollux: 5.3° S

uran

JUN
01 Ut 10:57 Mesec-Jupiter: 4.9° N
01 Ut Venera: 17.5° E
02 Sr 09:24 Zadnja četvrt
08 Ut 04:27 Mesec u apogeju: 406200 km
09 Sr 18:42 Mesec u uzlaznom čovoru
10 Če 12:43 Prstenasto pomračenje Sunca
10 Če 12:53 Mesec u silaznom čvoru
11 Pe 03:06 Merkur u donjoj konjunkciji
12 Sa 06:11 Mesec severna dec.: 25.6° N
12 Sa 08:44 Mesec-Venera: 1.6° S
13 Ne 21:52 Mesec-Mars: 3° S
14 Po 08:47 Mesec-Beehive: 3.1° S
18 Pe 05:54 Prva četvrt
21 Po 05:32 Letnja dugodnevica
21 Po 17:57 Venera-Pollux: 5.2° S
22 Ut 22:54 Merkur-Aldebaran: 6.4° N
23 Sr 07:21 Mars-Beehive: 0.3° S
23 Sr 08:07 Mesec u silaznom čvoru
23 Sr 11:58 Mesec u perigeju: 360000 km
24 Če 20:40 Pun Mesec
25 Pe 07:49 Mesec Južna dec..: 25.6° S
27 Ne 11:30 Mesec-Saturn: 4.1° N
28 Po 20:38 Mesec-Jupiter: 4.6° N

JUL
01 Če Venera: 25.4° E
01 Če 23:11 Zadnja četvrt
03 Sa 04:45 Venera-Beehive: 0.1° N
04 Ne 21:59 Merkur u elongaciji: 21.6° W
05 Po 16:48 Mesec u apogeju: 405300 km
06 Ut 04:59 Aphelion: 1.0167 AU
07 Sr 00:41 Mesec u uzlaznom čovoru
08 Če 06:38 Mesec-Merkur: 4.1° S
09 Pe 12:05 Mesec severna dec..: 25.6° N
10 Sa 03:16 Mesec u silaznom čvoru
12 Po 11:10 Mesec-Venera: 3.5° S
12 Po 12:10 Mesec-Mars: 4° S
13 Ut 15:17 Venera-Mars: 0.5° N
17 Sa 12:11 Prva četvrt
20 Ut 15:22 Mesec u silaznom čvoru
21 Sr 12:30 Mesec u perigeju: 364500 km
21 Sr 23:21 Venera-Regulus: 1.1° N
22 Če 17:12 Mesec Južna dec..: 25.6° S
24 Sa 04:37 Pun Mesec
24 Sa 18:42 Mesec-Saturn: 3.9° N
26 Po 03:17 Mesec-Jupiter: 4.3° N
28 Sr 05:17 Delta Aquarid pljusak: ZHR = 20
29 Če 16:09 Mars-Regulus: 0.6° N
31 Sa 15:16 Zadnja četvrt

AVGUST
01 Ne Venera: 33.1° E
01 Ne 16:00 Merkur u gornjoj konjunkciji
02 Po 07:24 Saturn u opoziciji
02 Po 09:35 Mesec u apogeju: 404400 km
03 Ut 04:51 Mesec u uzlaznom čovoru
05 Če 18:46 Mesec severna dec..: 25.7° N
08 Ne 15:50 U silaznom čvoru Mesec
11 Sr 09:00 Mesec-Venera: 4.4° S
12 Če 21:11 Perseid pljusak: ZHR = 90
15 Ne 17:20 Prva četvrt
16 Po 18:04 Mesec u silaznom čvoru
17 Ut 11:23 Mesec u perigeju: 369100 km
19 Če 00:24 Mesec Južna dec..: 25.8° S
19 Če 05:03 Merkur-Mars: 0.1° N
20 Pe 01:05 Jupiter u opoziciji
21 Sa 00:19 Mesec-Saturn: 3.8° N
22 Ne 06:52 Mesec-Jupiter: 4.1° N
22 Ne 14:02 Pun Mesec
30 Po 04:22 Mesec u apogeju: 404100 km
30 Po 07:13 Mesec u uzlaznom čovoru
30 Po 09:13 Zadnja četvrt

 mesec

SEPTEMBAR
01 Sr Venera: 39.9° E
02 Če 02:23 Mesec severna dec..: 25.9° N
04 Sa 06:07 Mesec-Beehive: 3.1° S
05 Ne 16:32 Venera-Spica: 1.6° N
07 Ut 02:52 Mesec u silaznom čvoru
10 Pe 04:09 Mesec-Venera: 4.1° S
11 Sa 12:06 Mesec u perigeju: 368500 km
12 Ne 18:35 Mesec u silaznom čvoru
13 Po 22:39 Prva četvrt
14 Ut 05:59 Merkur u elongaciji: 26.8° E
14 Ut 10:10 Neptune u opoziciji
15 Sr 05:48 Mesec Južna dec..: 26° S
17 Pe 04:37 Mesec-Saturn: 3.9° N
18 Sa 08:50 Mesec-Jupiter: 4.1° N
21 Ut 01:55 Pun Mesec
21 Ut 04:03 Merkur-Spica: 1.4° S
22 Sr 21:21 Jesenja ravnodnevica
26 Ne 09:33 Mesec u uzlaznom čovoru
26 Ne 23:44 Mesec uapogeju: 404600 km
29 Sr 03:57 Zadnja četvrt
29 Sr 10:26 Mesec severna dec..: 26.1° N

jupiter

OKTOBAR
01 Pe Venera: 44.9° E
01 Pe 15:08 Mesec-Beehive: 3.3° S
06 Sr 13:05 U silaznom čvoru Mesec
08 Pe 05:50 Mars u konjunkciji
08 Pe 19:28 Mesec u perigeju: 363400 km
09 Sa 18:12 Merkur donjoj konjunkciji
09 Sa 20:36 Mesec-Venera: 2.9° S
09 Sa 21:35 Mesec u silaznom čvoru
12 Ut 11:09 Mesec Južna dec..: 26.2° S
13 Sr 05:25 Prva četvrt
14 Če 09:12 Mesec-Saturn: 4.1° N
15 Pe 11:58 Mesec-Jupiter: 4.3° N
16 Sa 15:24 Venera-Antares: 1.5° N
20 Sr 16:57 Pun Mesec
21 Če 13:30 Orionid pljusak: ZHR = 20
23 Sa 13:47 Mesec u uzlaznom čovoru
24 Ne 17:30 Mesec u apogeju: 405600 km
25 Po 06:59 Merkur u elongaciji: 18.4° W
26 Ut 18:04 Mesec severna dec..: 26.3° N
27 Sr 22:40 Mesec-Pollux: 2.8° N
28 Če 22:05 Zadnja četvrt
28 Če 23:32 Mesec-Beehive: 3.6° S
29 Pe 23:59 Venera u elongaciji: 47° E

NOVEMBAR
01 Po Venera: 47° E
02 Ut 02:17 Merkur-Spica: 4.1° N
04 Če 22:15 U silaznom čvoru Mesec
05 Pe 01:13 Uranus u opoziciji
05 Pe 12:59 South Taurid pljusak: ZHR = 10
05 Pe 23:23 Mesec u perigeju: 358800 km
06 Sa 04:38 Mesec u silaznom čvoru
08 Po 06:21 Mesec-Venera: 1.1° S
08 Po 17:27 Mesec južna dec.: 26.3° S
10 Sr 15:27 Mesec-Saturn: 4.2° N
11 Če 13:46 Prva četvrt
11 Če 18:12 Mesec-Jupiter: 4.5° N
12 Pe 12:16 North Taurid pljusak: ZHR = 15
17 Sr 18:33 Leonid pljusak: ZHR = 15
19 Pe 09:58 Pun Mesec
19 Pe 10:04 Delimično pomračenje Meseca
19 Pe 18:59 Mesec u uzlaznom čovoru
21 Ne 03:14 Mesec u apogeju: 406300 km
22 Po 23:43 Mesec severna dec..: 26.3° N
24 Sr 04:22 Mesec-Pollux: 2.8° N
25 Če 05:32 Mesec-Beehive: 3.6° S
27 Sa 13:28 Zadnja četvrt
29 Po 05:35 Merkur u gornjoj konjunkciji

saturn

DECEMBAR
01 Sr Venera: 41.4° E
03 Pe 15:58 Mesec u silaznom čvoru
04 Sa 08:34 Potpuno pomračenje Sunca
04 Sa 08:43 U silaznom čvoru Mesec
04 Sa 11:01 Mesec u perigeju: 356800 km
06 Po 03:25 Mesec južna dec..: 26.3° S
07 Ut 01:48 Mesec-Venera: 1.9° N
08 Sr 02:52 Mesec-Saturn: 4.2° N
09 Če 07:07 Mesec-Jupiter: 4.6° N
11 Sa 02:36 Prva četvrt
14 Ut 07:44 Geminid pljusak: ZHR = 120
17 Pe 01:12 Mesec u uzlaznom čovoru
18 Sa 03:16 Mesec u apogeju: 406300 km
19 Ne 05:36 Pun Mesec
20 Po 05:32 Mesec severna dec..: 26.3° N
21 Ut 10:20 Mesec-Pollux: 2.9° N
21 Ut 16:59 Zimski solsticij
22 Sr 11:28 Mesec-Beehive: 3.6° S
22 Sr 16:00 Ursid pljusak: ZHR = 10
27 Po 03:24 Zadnja četvrt
27 Po 10:17 Mars-Antares: 4.5° N
29 Sr 05:49 Merkur-Venera: 4.2° N
31 Pe 02:07 Mesec u silaznom čvoru
31 Pe 21:13 Mesec-Mars: 0.9° N

Svi dogđaji su dati po Srednjoevropskom vremenu, sa uračnuatim letnjim vremenom (kad ono stupi na snagu)
Zahvalnost dugujemo:
"Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta (NASA's GSFC)"

 


Dodaj komentar


ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka