Intervju

Intervju sa Miroslavom Grnjom

mg1Sa Miroslavom Grnjom, astronomom iz Slovačke, razgovarali su na Mesijeovom maratonu 2016, održanom 9. aprila 2016. na Andrevlju, na Fruškoj Gori, Milan Marinkov i Bogdan Markov, učenici VII razreda, OŠ „Vuk Karadžić“ iz Zrenjanina..

Intervju sa Stare Jurijem

js4Grupa učenika OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Sonja Marinković“ iz Zrenjanina je sa Mišom Bracićem, nastavnikom fizike, učestvovala na Mesijeovom maratonu. Tom prilikom, rukovodeći se starom izrekomReka se upoznaje plivanjem a ljudi u razgovoru,učenici su uradili intervju sa nekoliko astronoma.

Intervju sa dr Tiborom Hegedišem

THGrupa učenika OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Sonja Marinković“ iz Zrenjanina je sa Mišom Bracićem, nastavnikom fizike, učestvovala na Mesijeovom maratonu. Tom prilikom, rukovodeći se starom izrekomReka se upoznaje plivanjem a ljudi u razgovoru,učenici su uradili intervju sa nekoliko astronoma.