Nasin Satelit za istraživanje gornje atmosfere (Upper Atmosphere Research Satellite - UARS) koji je prestao da radi pre više godina, pao je na Zemlju u subotu, 24. septembra između 5:23 i 7:09 sati i to posle 20 godina i 10 dana od svog lansiranja. Satelit je bio operativan 14 godina, nakon čega se pretvorio u svemirski otpad koji je po inerciji nastavio da kruži oko naše planete - sve do juče.

SATLITE_DA_nasa

Precizno vreme ulaska satelita u dublje slojeve atmosfere i lociranje ostataka nakon sagorevanja satelita nije bilo moguće odrediti. Za vreme pada satelit je proleteo iznad istočne obale Afrike, preko Indijskog okeana, zatim preko Pacifika, severne Kanade, severnog Atlantika i zapadne Afrike. Veći deo preleta satelita u padanju bio je iznad okeana.

Ground-Track

Prilikom ulaska u nižu orbitu i sudarom sa gušćim slojevima atmosfere satelit se raspao, a veći njegov deo je tokom tog procesa sagoreo. Prema raspoloživim informacijama ostaci satelita su verovatno pali u Pacifik daleko od obale SAD. Prema procenama dvdeset šest komponenti satelita ukupne težine od preko jedne tone su preživele pad kroz atmosferu i dospele do površine planete. Međutim Nasa do sada nije dobila ni jedan izveštaj o eventualnim štetnim posledicama ovog pada.

Zvaničnici Nase ističu da je praćenje ovog satelita tokom čitavih 20 godina njegovog boravka u orbiti bilo skopčano sa brojnim teškoćama naročito od kako je satelit počeo da gubi visinu, zbog prirodnih sila koje su uticale na satelit tokom poslednjih dana.

UARS je bio lansiran 12. septembra 1991, pomoću spejs šatla. To je bio prvi satelit sa više instrumenata namenjen osmatranju brojnih hemijskih komponenti atmosfera u cilju negnog boljeg razumevanja. Podaci sa ovog satelita bili su ključni za poznavanje hemije atmosfere.

Izvor:

NASA

Link iz AM

Kratke vesti


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži