U petak, 11. oktobra, Istraživačku stanicu Petnica posetila je delegacija Narodnog muzeja Srbije, a tom prilikom je potpisan strateški dokument o saradnji ove dve institucije.

vigor

Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić - Brešković i direktor IS Petnica Vigor Majić potpisali su Sporazum o saradnji kojim su otvorena vrata za pokretanje niza zajedničkih aktivnosti i projekata u oblasti istraživanja kulturnih dobara, organizaciji naučnih skupova, muzeološkoj delatnosti i brojnim drugim oblastima od obostranog interesa. 

„Saradnja IS Petnica sa vodećom nacionalnom ustanovom rezultat je višegodišnjih kontakata i uspešnih pojedinačnih aktivnosti, pa se sa pravom očekuju mnoge nove inicijative i zajednički projekti.“ – kaže ovim povodom Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice.

Očekuje se da će među prvim posledicama ovog Sporazuma biti nastavak sistematskih arheoloških istraživanja prostora Petničke pećine kao i angažovanje Laboratorije za arheologiju IS Petnica u projektima Narodnog muzeja Srbije.

Istraživačka stanica Petnica je samostalna i nezavisna neprofitna organizacija koja od 1982. godine radi kao jedinstveni nacionalni centar namenjen naprednom dodatnom vanškolskom obrazovanju i podršci mladima uzrasta 14-19 godina koji pokazuju izrazito visok stepen zainteresovanosti i sposobnosti u domenu prirodnih i društvenih nauka i savremenih tehnologija. Danas je IS Petnica najveći evropski i u samom vrhu svetskih centara za profesionalni vanškolski rad sa mladim talentima u nauci i tehnologiji.

IMG 0195


Dodaj komentar