SF

Neptun u naučnoj fantastici

TAMO GDE JE HLADNO I MRAČNO

Planeta Neptun je otkrivena pre svega uz pomoć matematike. Galilejevi crteži svedoče da je on, ne znajući, zapazio novu planetu decembra 1612. i januara 1613. ali je smatrao da je u pitanju jedna od nepokretnih zvezda. Aleks Buvar objavio je 1812. astronomske tablice Uranove orbite u kojoj su zapažene određene anomalije, koje je izračunao Džon Adams dokazujući da su izazvane prisustvom velike planete koja još nije viđena.