Posmatranja

Vreme Venere

 elongacijaFG

Uveče po zalasku Sunca od početka decembra pa do kraja februara Venera će biti odličan nebeski objekt za posmatranje.

VIDESMO VIDOJEVICU

7Na opservatoriji i oko nje se već užurbano montiraju teleskopi, postavlja ostala oprema, šatori (oni koji su se odlučili da pored astronoma budu i mladi izviđači), kasno je popodne i polako pada mrak.