tranzit

Ukoliko bude vedro moći ćemo da uživamo specijalnom nebeskom spektaklu.

 orbite

Gore: orbite Merkura, Venere i Zemlje na dan 11. novembar 2019. Dole, nagib Merurove orbite (7 stepeni) u odnosu na ekliptiku (ravan u kojoj se Zemlje kreće oko Sunca).

Merkur je Suncu bliži nego Zemlja i njegova orbita se nalazi unutar orbite naše planete. Uz to, sva tela, pa tako i planete se kreću različitim brzinama. One bliže Suncu, kreću se brže od daljih. Pa tako dok Zemlja napravi jedan obilazak oko Sunca, Merkur to isto učini četiri puta (približno). Posmatrano sa Zemlje Merkur godišnje toliko puta pređe ispred Sunca, ali to ne možemo uvek da vidimo jer je Merkurova orbita nagnuta prema orbiti Zemlje, pa najčešće on prođe iznad ili ispod Sunca. Ali ponekad se desi da se kretanja obe planete tako podese da možemo videti kako Merkur prelazi ispred diska Sunca. To se dogodi 13 ili 14 puta u sto godina i upravo 11. novembra desiće se takav slučaj. Prethodni tranzit bio je 2016.

# TRANZIT MERKURA IZ NOVOG SADA I OKOLINE 

MALO STATISTIKE

Od 2000. do 2199. biće 27 tranzita Merkura. Tranzit Merkura se događa između 7. i 10. maja, ili pak između 7. i 14. novembra. Novembarski tranziti su dva puta češći od majskih. To je zbog toga što je tokom maja Merkur blizu afela (njegov najbliži položaj Suncu). Tokom novembra Merkur je opet najdalje od Sunca. Ali to je tako u novije doba. U 16. i ranijim vekovima tranziti su se dešavali u aprilu i oktobru. 

Tranziti Merkura: 1901 - 2050

            Datum                  UT           Separacija*
1907 14 nov     12:06         759"
1914 07 nov     12:02         631"
1924 08 maj     01:41          85"
1927 10 nov     05:44         129"
1937 11 maj     09:00         955"
1940 11 nov     23:20         368"
1953 14 nov     16:54         862"
1957 06 maj     01:14         907"
1960 07 nov     16:53         528"
1970 09 maj     08:16         114"
1973 10 nov     10:32          26"
1986 13 nov     04:07         471"
1993 06 nov     03:57         927"
1999 15 nov     21:41         963"
2003 07 maj     07:52         708"
2006 08 nov     21:41         423"
2016 09 maj     14:57         319"
2019 11 nov     15:20          76"
2032 13 nov     08:54         572"
2039 07 nov     08:46         822"
2049 07 maj     14:24         512"
* rastojanje (u uglovnim sekundama) između centara Sunca i Merkura

 

Ovde je tabela sa tranzitima Merkura u periodu od 1605. do 2295

MALO ISTORIJE

Prvi koji je predvideo, jedan tranzit Merkura bio je Johan Kepler, dakle astronom zaslužan za  formulisanje tri zakona kretanja planeta. I zaista 28. maja 1607. godine on je kroz kameru opskuru uočio tamnu tačku na Suncu. Međutim kasnije se ispostavilo da je to bila samo Sučneva pega. U to davno vreme pege na Suncu još nisu bile poznate pa je zato došlo do ove zabune. Međutim, teleskopi su se u to doba ubrzano razvijali, a priroda Sunca je bila sve poznatija pa je uskoro i sam Kepler shvatio da to što je posmatrao ipak nije bio Merkur. Kepler je izračunao i sledeći tranzit Merkura, onaj od 7. novembra 1631. ali nije doživeo da ga i sam posmatra, jer je preminuo godinu dana ranije. 

TOK

Tranzit počinje prvim kontaktom, a to je trenutak kada Merkur prividno dodirne disk Sunca.  Zatim sledi drugi kontakt a to je onaj kada se Merkur u celosti nađe u disku Sunca i tek dodiruje ivicu diska, ali sada sa unutrašnje strane. Nakon toga Merkur prelazi preko diska, dolazi do tačke u kojoj je na najmanjem rastojanju od centra diska (maksimum tranzita), te nastavlja dalje do trećeg kontakta, kada dodirne ivicu sunčevog diska sa unutrašnje strane, nakon čega sledi i četvrti kontakt kada Merkur dodirne ivicu diska Sunca sa spoljašnje strane. 

Tranzit Merkura (geocentrični podaci) 11. septembra 2019.

tm2019 Fig01a tm2019 Fig02b

Karte tranzita (EclipseWise.com)

Događaj 

Univerzalno vreme

Kontakt I

12:35:27

Kontakt II

12:37:08

Najveći tranzig

15:19:48

Kontakt III

18:02:33

Kontakt IV

18:04:14

DETALJI TRANZITA 11. NOVEMBRA 2019.

Novi Sad

Početak:  13:35

Maksimum:  16:12

Kraj:  16:15

Trajanje:  2 sata, 40 minuta.

Beograd

Početak:  13:35

Maksimum:  16:11

Kraj:  16:14

Trajanje:  2 sata, 39 minuta.

Niš

Početak:  13:35

Maksimum:  16:09

Kraj:  16:12

Trajanje:  2 sata, 37 minuta.

Subotica

Početak:  13:35

Maksimum:  16:11

Kraj:  16:14

Trajanje:  2 sata, 39 minuta.

Priština

Početak:  13:35

Maksimum:  16:13

Kraj:  16:16

Trajanje:  2 sata, 42 minuta.

Zagreb

Početak:  13:35

Maksimum:  16:19

Kraj:  16:29

Trajanje:  2 sata, 54 minuta.

Split

Početak:  13:35

Maksimum:  16:19

Kraj:  16:33

Trajanje:  2 sata, 58 minuta.

Vidulini

Početak:  13:35

Maksimum:  16:19

Kraj:  16:40

Trajanje:  3 sata, 5 minuta.

Ljubljana

Početak:  13:35

Maksimum:  16:19

Kraj:  16:35

Trajanje:  3 sata

Skoplje

Početak:  13:35

Maksimum:  16:14

Kraj:  16:17

Trajanje:  2 sata, 42 minuta.

Sarajevo

Početak:  13:35

Maksimum:  16:19

Kraj:  16:25

Trajanje:  2 sata, 50 minuta.

Zenica

Početak:  13:35

Maksimum:  16:19

Kraj:  16:26

Trajanje:  2 sata, 51 minut.

Trebinje

Početak:  13:35

Maksimum:  16:19

Kraj:  16:28

Trajanje:  2 sata, 53 minut.

Banja Luka

Početak:  13:35

Maksimum:  16:19

Kraj:  16:27

Trajanje:  2 sata, 52 minuta.

 

 

 Podaci prema Time And Date i EclipseWise.com


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka