Došlo je vreme MMaratona na kome ove godin očekujemo i mađarsku takmičarsku ekipu. Sa njima će doći i direktor opservatorije u Baji dr. Tibor Hegediš. Ponovo objavljujemo intervju sa njim koji su 2016. godine napravili učenici iz Zrenjanina.

 

Mesijeov maraton je takmičenje astronoma u nalaženju Mesijeovih objekata (galaksija, maglina i zvezdanih jata) u toku jedne noći. Održan je u noći subota/nedelja, 9/10. aprila 2016. u Kongresnom centru na Andrevlju, na Fruškoj Gori. Mesijeov maraton 2016 je bio skup astronoma, astronoma amatera i ljubitelja astronomije iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske, Slovačke i Srbije. 

Grupa učenika OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Sonja Marinković“ iz Zrenjanina je sa Mišom Bracićem, nastavnikom fizike, učestvovala na Mesijeovom maratonu. Tom prilikom, rukovodeći se starom izrekomReka se upoznaje plivanjem a ljudi u razgovoru,učenici su uradili intervju sa nekoliko astronoma.

Intervju sa dr Tiborom Hegedišem, gostom iz Mađarske

TH

 Razgovor su vodili  Milica Eleković, učenica VI razreda i Miroslav Ružin učenik VIII razreda, OŠ „Vuk Karadžić“. Razgovor je vođen na engleskom jeziku. Učenici su kao diktafon koristili svoje mobilne telefone. Nakon razgovora učenici su uradili transkripciju razgovora sa audio na tekst formu i uradili prevod sa engleskog na srpski jezik.

    We are Milica and Miroslav, students at “Vuk Karadžić “ school in Zrenjanin. We are here with our physics teacher Miša Bracić.

    Can you answer a few question?

   Yes

   Please introduce yourself

   I’m Tibor Hagadush, an astronomer and a physicist, from Hungary. I’m the director of Baja Astronomical Observatory (about 120 km from here). I’m 54 years old, so I was student like you very long time ago. I studied at Szeged University.

    What is your profession?

   I’m an astronomer and I study several kinds of variable stars, mostly eclipses, binaries and lately Supernova which is very exciting and very exotic type of stars. I’m also interested in the study of the higher atmosphere, the meteors and the meteoric dust.

    What is astronomy for you?

   Life. Everything is conected with astronomy in my life so it is a profession, a hobby and my main interest. All the 24 hours in my day are connected with astronomy, so astronomy is everything for me.

    How long have do you been studying astronomy?

  I started studying it in primary school, when I was 14. In high school I learnt more and my interest increased. So I have been studying astronomy for 40 years.

    What inspired you to study astronomy?

   This question is easy to answer. I was impressed with the sky and the stars (they are very far away) and it is amazing that today we can say so much about them. Today we have advanced techniques and methods to learn about stars. I wanted to improve my knowledge and understand how the stars behave, live and function/

    What do you like the most about astronomy?

   
th2    Secrets. We can always find new things which have no answers, what is already known that isn’t so interesting. If we make a larger telescope we will be able to look farther into space and see new celestial bodies which do not behave like the ones we have already seen.

    What areas of astronomy do you study?

   Eclipsing binaries, variable stars, meteors, and photometry.

    What would you recommend to young astronomers?

   Be enthusiastic, look up at the sky, try to understand what happens above you. If you see something that you do not understand try to, try to find the answer in the library, and on the Internet. If you have new questions don’t be afraid, try to find answers and if you see your limitations try to be better, cleverer. Learn! I have to say that physics and mathematics are beautiful sciences, the key to understanding the nature and stars is in mathematics and physics.

    Do you want to say something that we didn’t ask?

   I want to ask you. Will this be posted somewhere?

Yes, it will be posted on our teacher’s blog and it will be posted on Astronomy Magazine.

I have one more question. Are you also interested in Astronomy?

Yes, we are. I have a telescope at home, and I’m beginner and she just likes to watch the stars.

Thanks for the interview.

      Prevod na srpski jezik

     Mi smo Milica i Miroslav, učenici školе ”Vuk Karadžić” iz Zrenjanina. Na Mesijeov maraton smo došli sa našim nastavnikom fizike Mišom Bracićem.

   Da li možete da odgovorite na nekoliko pitanja?

  Da

   Molimo Vas da se predstavite.

  Ja sam Tibor Hegediš, astronom i fizičar  iz Mađarske. Direktor sam Astronomske opservatorije Baja, koja se nalazi na oko 120 km odavde. Imam 54 godine, tako da sam pre mnogo godina bio kao vi. Studirao sam na Univerzitetu u Segedinu.

    Čime se bavite?

   Astronom sam i proučavam više vrsta promenljivih zvezda, najviše pomračenja a u skorašnje vreme i supernove koje su veoma zanimljive i egzotične vrste zvezda. Takođe me zanimaju meteori i meteorska prašina.

    Šta je za Vas astronomija?

   Život. U mom životu je sve povezano sa astronomijom, tako da je astronomija moj posao, hobi i moje glavno interesovanje, 24 sata u mom danu je povezano sa astronomijom. Tako da je astronomija sve za mene.

    Koliko dugo se bavite astronomijom?

 Počeo sam da se bavim astronomijom kada sam imao 14 godina. Bio sam tada u osnovnoj školi. U srednjoj školi sam učio sve više i više o astronomiji i moje interesovanje se povećalo. Bavim se astronomijom već 40 godina.

   Šta vas je inspirisalo da se bavite astronomijom?

   Lako je odgovoriti na ovo pitanje. Bio sam oduševljen  nebom i zvezdama. Senzacionalno je koliko sada možemo reći o zvezdama i kakve sve tehnike i metode koristimo da bismo učili o zvezdama. Želeo sam da produbim svoje znanje i želeo sam da razumem zvezde: kako se ponašaju, kako žive, kako funkcionišu.

    Šta Vam se najviše sviđa u astronomiji?

   Tajne. Uvek možemo naći nešto novo. Ako napravimo veći teleskop, možemo gledati dublje u svemir i videćemo nove objekte koji se ne ponašaju isto kao objekti koje smo dosad videli.

    Kojim delom astronomije se Vi bavite?

   Pomračenjima, promenljivim zvezdama, meteorima i fotometrijom.

   Šta preporučujete mladim astronomima?

  Budite entuzijasti, gledajte nebo, pokušajte da razumete pokrete i dešavanja iznad vas. Ako vidite nešto što ne razumete, pokušajte da razumete, nađite odgovor u biblioteci, na internetu. Ako nađete nova pitanja, ne bojtese, pokušajte da objasnite ta pitanja i ako vidite ograničenja, pokušajte da budete bolji i pametniji. Učite! Moram reći da su matematika i fizika predivne nauke, ključ za razumevanje prirode i zvezda je u matematici i fizici.

   Da li želite da kažete nešto što Vas nismo pitali?

 Želim ja vas da pitam. Da li će ovo biti objavljeno negde?

Hoće, biće objavljena na blogu našeg nastavnika fizike i na sajtu Astronomski magazin.

Imam još jedno pitanje: Da li vas zanima astronomija?

Da, zanima nas. Ja imam teleskop kod kuće i početnik sam, a ona samo voli da gleda nebo i zvezde.

Hvala na intervjuu.

 

SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret

Komentari

 • Kizza said More
  Zanimljivo otkriće. Nejasna je ta... 14 sati ranije
 • Baki said More
  Stručnjaci trenutno procenjuju... 1 dan ranije
 • mikac04 said More
  haha, toliko tekstova, auu, odlicno... 2 dana ranije
 • mikac04 said More
  bravo autoru, hvala 2 dana ranije
 • mikac04 said More
  odlican text 2 dana ranije

Foto...