Zemaljci se sistematski pripremaju za susret sa vanzemaljcima. Istina, niko još nema pojma kakvi su oni, jesu li dobri ili zli, kako izgledaju, kakva su im čula, pa se ne zna čak ni to da li oni uopšte postoje. Ipak, prave se neke grube pretpostavke, na osnovu neke naše logike, za koju se nadamo da važi i u svemiru. Recimo, visina, veličina, način kretanja nekog bića sigurno ima neke veze sa gravitacijom planete na kojoj žive vanzemaljska bića. Isto tako i atmosfera ima nekog uticaja na življuke. Pod pretpostavkom da su fizički zakoni u svemiru svuda isti, ti naši zaključci mogu da imaju smisla.

0154
M. Krstić

Ali ide se i dalje. Kako ćemo da komuniciramo sa alijenima? Ako postoje, to je ključno pitanje. Nema puno smisla da znamo da oni postoje, ako nikakav kontakt s njima ne možemo da ostvarimo.

Kako piše Astronomy nedavno, 26. maja. je održan sastanak lingvista u Los Anđelesu, Kalifornija, sa temom „Jezik u kosmosu“ u organizaciji METIprojekta.

Na Zemlji postoji preko 7000 živih jezika, ali u osnovi svi oni imaju neku „univerzalnu gramatiku“ kako je to rekao lingvista Noam Čomski, i vanzemaljac bi pomislio da svi mi govorimo samo različitim dijalektima istog jezika. Ali možda se vanzemaljski jezik totalno razlikuje od našeg, zemaljskog, čak toliko da bi svaki pokušaj uspostavljanja kontakta samo izazvao potpuni nesporazume čime bi bila onemogućena komunikacija? Moguće je. S obzirom da o inteligentnim bićima drugih svetova bukvalno ništa ne znamo, onda su varijacije o njima, pa i njihovom jeziku, praktično beskonačne. 

Sasvim je, dakle, moguće da konačno pronađemo nešto živo i inteligentno negde oko susedne zvezde ali da konvencionalnim metodama ne možemo da uspostavimo kontakt. Zbog toga je pred lingvistima zadatak da pronađu najpouzdanije poruke koje bismo u prvom kontaktu poslali kako se one ne bi pogrešno razumele.


Komentari  
miki
0 #2 miki 03-06-2018 22:16
Ups, ta adresa mi je istekla.
Evo ispravio sam.

Pozdrav
miki
0 #1 miki 01-06-2018 20:11
Miki, vaš komentar je objavljen na posebnoj stranici.
Na žalost vaša i-mejl adresa je pogrešna (zaista ne znam čemu je treba kriti) te nije bilo mogućnosti da vas o tome obavestimo.
Dodaj komentar