Fotografija

Pokušaj da se ulovi kometa

katedrala800

U svakom slučaju, veče je bilo prijatno, i profesor i ja smo napravili više finih zemaljskih fotografija, malo usavršili snalaženje sa aparatima, a Dušanom portabli apohromatski refraktor je pružio izu-zet-no oštru i kontrasnu sliku. 

 

Kometa C2020 F3 Neowise - nad Novim Sadom

NoviSad 1

Kad se popnete na Petrovaradinsku tvrđavu, nakon što prođete kroz gradsku buku i saobraćajni metež Novog Sada, uplivate u drugi svet. Na Tvrđavi sve je mirnije i spokojnije. I vedrije. Tu su restorani, slikarski ateljei, muzeji, tu je i čuveni sat, simbol grada. Ima puno ljudi. Mlade devojke poziraju svojim prijateljima koji ih slikaju telefonima (bože, koliko devojke vole da se slikaju)...

 

Kometa C2020 F3 Neowise - Matija Uglješin

c2020f3neowiseMU

Kometa NEOWISE viđena sa Titelskog brega. Snimljeno je jutros, 13. jula 2020. U prvom planu je reka Tisa. Snimke je napravio Matija Uglješin iz Zrenjanina, inače pasionirani foto-lovac na munje i gromove, ali ne bira ni druge nebeske pojave. Na portretu komete lepo se vidi struktura njenog repa sa zvezdama u pozadini.