Fotografija

Noćni svetlići oblaci - Andržej Karon

NLC 2

Pre 12 ili možda i 15 godina upznao se Draško Dragović, a preko njega i ja, sa poljskim astronomom Andržejom Karonom. U to vreme Karon je imao naj, ali najbolji sajt na planeti o prirodnim satelitima Sunčevog sistema. Na tom sajtu on je imao sve što je u to vreme o satelitima mogao da pronađe. Računao je, na primer, koliki je ugaoni prečnik svakog satelita, posmatran – sa svakog drugog satelita. I koliko je Sunce posmatrano sa svakog satelita. I to su samo dva detalja od izobilja podataka. Neki od radova ovog astronoma nalaze sa u AM. Bili smo i u to veme i Draško i ja veliki intenrnet prijatelji sa njim. Ali onda je Karon nestao. Životni putevi su ga odvukli daleko od nas, daleko od satelita, nestao je.

Ali sad, posle decenije veze sa ovim dragim prijateljem su ponovo uspostavljene. 

 

Ponovo Mars - Jaroslav Grnja

19 37 43Z lapl4 ap58Regi2

MARS 

Mars je ovih dana u opoziciji i idealan je za posmatranje i slikanje. U ovakvim prilikama (a koje se dešavaju svakih 26 meseci) proteklih vekova veliki astronomi Đovani Skjapareli i Persival Lovel su netremice posmatrali Mars i otkrivali kanale i znake života na njemu. Tako se bar Lovelu činilo. 

Na Grnjinim fotografijama lepo se vidi krupan reljef Marsa, a i južna polarna kapa. Ona je smrznuti suvi led, ali se proteklih vekova verovalo da je to vodeni led i da Marsovci odatle dugim kanalima sprovode vodu u žarke ekvatorijalne predele.

 

Sadr - fotografija: Konstantinos Christodoulopoulos

Sadr area final

Sadr

Supergigantska zvezda Gamma Cygny je markirna zvezda u centru asterizma Northern Cross (Severni krst), sazvežđa Cygnus (tj. Labud na našem). Ona ima i svoje lično ime: Sadr što dolazi od arapskog صدر ṣadr "prsa".

Fotografiju je napravio i sliku nam poslao grčki astronom Konstantinos Christodoulopoulos

 

IC 5076 - fotografija: Konstantinos Christodoulopoulos

IC5076 LRGB

IC 5076

Ovo je refleksiona maglina, u sazvežu Cygnus (Labud). Refleksione magline su difuzni magličasti objekti, sastavljeni od prašine koje vidimo zato što reflektuju svetlost obližnjih zvezda (za razliku od emisionih maglina koje sijaju zahvaljujući ultraljubičastoj svetlosti okolnih zvezda, a koja pobuđuje atome u maglini koji zatim emituju vidljivu svetlost). Najčešće su plave boje jer se plava svetlost najefikasnije reflektuje.  

Fotografiju je napravio i sliku nam poslao grčki astronom Konstantinos Christodoulopoulos