Fotografija

NGC 7331

 ngc7331 brc L det

Ovu divnu fotografiju napravio je Danilo Pivato Iz Rima. Pivato kaže: mislim da je ovo “najdublja” fotografija koju sam ikad snimio. I najduže eksponirana. Sastoji se od tri različite fotografije....