Fotografija

IC 405

ic405-ha2-480

Na slici je IC  405, još jedna maestralna fotografija Ljubinaka Jovanovića. Da se malo pozabavimo objektom na njoj.

Pozdrav iz Slovenije

Jezerca2crop
28.12. odlučili smo par nas, da pogledamo gore. U Ljublani pa i u svim dolinama kod nas je bila magla i to nas je navelo, da se odvozamo na naše omiljeno mesto na Jezerca, malo ispod skijališta Krvavec, (na sreću i kod vas ga znate, jer na otvorenju sezone, bilo je najviše Beograđana-baš lepo).