Letenka

AKL 2016 - PROBLEM!

leten ka2016 680

Nakon gotovo čitave decenije finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj ove godine Astronomski kamp «Letenka» od istog sekretarijata dobio je nula dinara. Nula!