AKL 2021 izveštaj AKL2021Logo 190

Kamp se završio pre petnaest dana – ostalo je da se u AM ubaci još koji album (ali kasnije) i da se sumiraju rezultati tj. da se napiše kratak izveštaj za arhivu .

Dakle, kamp je trajao od 8. do 11. jula 2021. godine. Mesec dana pre početka nastao je problem jer je Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost Vojvodine iz nekog razloga, mimo ustaljenog običaja, odbio da finansijski pomogne kamp o čemu smo ovde pisali. Ali kamp su spasli neki dobri ljudi, i najkraće rečeno: kamp je bio odličan, verovatno najbolji do sada. 

U kampu je ukupno boravilo nešto manje od 200 ljudi - precizan broj nije moguće utvrditi jer na Letenku dolaze i oni koji na kampu ne učestvuju. Prema našoj evidenciji 164-voro gostiju je provelo bar jedan ceo dan u kampu (bar 24 časa). Još nekoliko desetina je bilo onih koji su proveli po više sati u kampu. Broj učesnika bi bio sigurno veći da nismo bili prinuđeni da uvodimo kotizaciju, međutim treba istaći da bi broj učesnika veći od 250 premašio raspoložive kapacitete i kamp bi otežano radio (trebalo bi svega više: tuševa, toaleta, volontera, obezbeđenja itd. – što bi sve zahtevalo više finansijskih sredstava - kojih nemamo).

Statistika

zastave

Najviše je svakako bilo kampera iz Srbije, a zatim po nekoliko iz Makedonije, Hrvatske, Slovenije i BH. 

 ZCL9577

Tokom kampa realizovano je više od 20 programa (predavanja, osmatranja, tribina…) – kako je i uobičajeno. Predškolska deca su bila angažovana na crtanju planeta i crnih rupa, a jedna učesnica (Lana Stanković, 6 godina) održala i predavanje o vulkanima. 

Ukupno snimljeno je više od hiljadu fotografija, desetak video zapisa, načinjeno je desetak astrofotografija, a u više medija (koliko nam je poznato) objavljeni su prilozi o kampu.

 ZCL8723

Izostao je, međutim, kviz (pomislili smo da kviz više nije atraktivan, ali su se neki raspitivali za njega pa i negodovali što ga nema – verovatno će biti dogodine) i osmatračko takmičenje. Zašto? Pa ne možete sve postići. Drugim rečima, nedostaje nam bar jedan ili dva pomoćnika da bi se ceo program odvijao kako je zamišljeno. I još nešto: malo se smanjio procenat devojaka i žena u kampu i ove godine ih je bilo jedna četvrtina od ukupnog broja kampera, za razliku od prethonih godina kada je taj proj dostigao jednu trećinu. S druge strane učesnice od pasivnih posmatrača postaju sve aktivnije u realizaciji programa kampa.

Ocena

I pored ovih propusta opšta je ocena da je ovogodišnji kamp bio izuzetno kvalitetan, pa, verovatno i najkvalitetniji do sada. Ovakva ocena se zasniva na nekoliko činjenica: 1. učesnici kampa su u većini slučajeva bili posvećeni kampu, dolazili su na predavanja i učestvovali u njegovoj realizaciji; 2. vreme je tokom kampa bilo solidno omogućavajući i dnevna i noćna astronomska posmatranja; 3. i na kraju, svakako i najatraktivnije: u kampu su boravili vrhunski astronomi, astrofizičari, fizičari, astrofotografi itd. Teško je, možda i nemoguće, okupiti bolju, kvalitetniju ekipu iz ovih naših astro oblasti i to na poljani, u sred šume, na planini.

Ovakav uspeh kampa otvorio je niz novih mogućnosti za naredni period. Ukoliko budemo sposobni da savladamo neminovne prepreka kamp će zaslužiti mesto u istoriji popularizacije nauke ovog regiona. Tome težimo.

pita311

POLNA STRUKTURA KAMPA

Venerijanki je bilo 25 % tj. 55 od ukupnog broja registrovanih učesnika,
Marsovaca je bilo 75% ili 108 od ukupnog broja registrovanih učesnika.

To nije zadovoljavajući odnos, ali treba primetiti da iz godine u godinu učesnice zauzimaju sve važniju ulogu u organizovanju i realizaciji kampa.

   
Mesto Broj učesnika
Bačka Palanka
2
Bački Petrovac
1
Beograd
38
Irig
2
Kikinda
2
Kragujevac
1
Kraljevo
2
Kruševac
2
Niš
5
Novi Kneževac
4
Novi Sad
27
Pančevo
7
Prokuplje
3
Ruma
9
Šabac
2
???
1
Sremska Mitrovica
21
Stara Pazova
3
Subotica
2
Ub
1
Užice
1
Valjevo
1
Zaječar
1
Zemun
1
Zrenjanin
13
Slovenija
2
Hrvatska
2
Makedonija
5
BH
3
 UKUPNO
164
 
 
security350
 
 

Neki prilozi o kampu u medijima 


Dodaj komentar