ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» radi na kosmičkom teleskopu (opseratorija) “Spektar-Rentgen-Gama”(Spektar-RG). Ova orbitalna astrofizička opservatorija predviđena je za istraživanje svemira u gama i rengentskom spektralnom dijapazonu (crnih rupa, neutronskih zvezda i galaktičkih jezgra). Koncepciju ovakvog teleskopa razradili su sovjetski i svetski naučnici još krajem 1980.godine.

Danas je ovaj aparat sastavljen iz dva glavna instrumenta – ruski rentgenski teleskop ART-XC (pravi ga ruski atomski centar u “Сарове (ВНИИЭФ)”, a glavnu razradu je dao odgovarajući institut Ruske akademije nauka), i teleskop “eROSITA” instituta “Maks Plank” (Bon, Nemačka). Prvi rok za lansiranje je bio novembar 2013. godine, ali posle neuspeha sa “Fobos-Grunt”-om “НПО Лавочкин” je propisao zamenu dela elektronike sa visokokvalitetnim komponentama klase “space” i “military”. Otuda je novi termin lansiranja predviđen za četvrti kvartal 2014.godine. Trenutno se radi na sklapanju i testiranju naučne opreme ove opseratorije (radovi idu po predviđenoj dinamici i ne očekuju se dalji zastoji). Predviđeno je da opseratorija radi, najmanje, 7 godina, a 40 puta nadmašuje osetljivost prethodnog posmatranja 90 godina prošlog veka, pomoću satelita “ROSAT”. Radiokompleks aparata biće kompatibilan i sa stranim zemaljskim stanicama praćenja.

 sp-1

Izgled opservatorije “Spektar-RG”

sp-2

Sklapanje “Spektar-RG”

sp-3 

Model rentgenskog teleskopa “eROSITA” koji će raditi

na obseratoriji “Spektar-RG”

Bazni modul za opsluživanje opservatorije je platforma “Навигатор”, koju proizvodi “НПО им. С.А. Лавочкина”. Ovaj modul sadrži sisteme neophodne za upravljanje aparatom – kompleks upravljanja, radiokompleks, sistem elektrosnabdevanja, sistem motora. Masa ovog teleskopa je oko 800 kg i bio bi lansiran na tačku Lagranžea L2 gde je uravnotežena privlačna sila Zemlje i Meseca (na udaljenosti približno 1,5 mil. km. od Zemlje).

 

sp-4 

Tačke Lagranžea

 sp-5 

“Spektar RG” na raketi-nisaču “Sojuz 2”

Author: Milorad Crevar

Dodaj komentar


ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka