Sunčani časovnik je jednostavan, precizan i vrlo star instrument, poznat više hiljada godina. On ne samo da pokazuje tačno vreme već veštom i sposobnom astronomu pruža obilje drugih podataka [gnomon].

Melbourne sundial at Flagstaff Gardens
By Jeepika - Own work, CC BY-SA 3.0, 

Najjednostavniji sunčani časovnik se sastoji od štapa zabodenog u zemlju i odgovarajuće podele onog dela površine tla na koji pada senka štapa u toku dana. To je horizontalni sunčani časovnik, a postoje i drugi o kojima ćemo pričati neki drugi put.

Na slici dole imate jedan već gotov sunčani časovnik. Odštampajte ga, isecite žuti trougao i pod pravim uglom spojte njegova A i B temena sa tačkama A i B na crtežu. Osim ovoga potrebno je da časovnik usmerite u pravcu sever-jug, tako da trougao bude na jugu.

To je sve. Kako se Sunce kreće tako senka klizi po podeocima koji pokazuju vreme.

suncani sat

Ali ovaj časovnik može i mnogo više od ovog rečenog. 

Horizontalne linije na časovniku su deklinacione linije. One pokazuju koliko je Sunce visoko na nebu – što je senka na časovniku kraća to je Sunce više. Gornju i donju liniju senka će dodirnuti u vreme solsticija, a solsticije je „zastoj Sunca“, tj. dan kada Sunce na svom kretanju po nebu zastane, tj. dosegne najvišu, odnosno, najnižu tačku na nebu iznad horizonta. Prvi slučaj je početak leta, a drugi početak zime.  (kretanje Sunca)

Po potpuno pravoj horizontalnoj liniji vrh senke će kliziti na dan ekvinocija, a ekvinocij je dan u godini kada i noć i obdanica jednako traju. Dakle, ovaj sunčani sat je pomalo i kalendar.

Ali ovaj nas časovnik vazi samo za ove, naše, geografske širine. Jasno je da Sunce ne sija pod istim uglom na različitim tačkama Zemljine kugle. Uzeli smo geografsku širinu od 44° što otprilike odgovara srednjoj širini za severni dao Balkana. Dakle na tom prostoru i ovaj sat će pokazivati tačno vreme.

Uglovi pod kojim crtate časovne linije
Sat Geografske širine
42° 43° 44° 45°
11 / 13 10,16 10,35 10,54 10,72
 10 / 14   21,12 21,49 21,85 22,20
  9 / 15  33,78 34,29 34,78 35,26
  8 / 16  49,21 49,75 51,41 50,76
  7 / 17  68,17 68,55 68,90 69,24

 

Ako nemate mogućnosti da štampate naš crtež morate se latiti olovke te sami crtati. Za ove naše geografske širine (42° - 45°, što otprilike pokriva prostor od severne Grčke do južne Mađarske) u tabeli gore imate već izračunate uglove pod kojim treba da crtate časovnu podelu. Dakle, nacrtate centralnu liniju koja će predstavljati 12 sati, zatim levo i desno od nje crtate liniju za 11, odnosno 13 sati, pa  za 10, odnosno 14 sati itd. Za geografsku širinu od 44° za 11/13 sati linija zaklapa ugao od 10,54° (jasno, zaokružićete to na 11°), za 10/14 sati 21,85°. Itd.

Geografske širine nekih gradova

Banja Luka

44°46'N

Beograd

44°50'N

Dubrovnik

42°39'N

Kragujevac

44°01'N

Ljubljana

46°03'N

Novi Sad

45°15'N

Nis

43°19'N

Osijek

45°33'N

Podgorica

42°27'N

Pristina

42°39'N

Rijeka

45°20'N

Subotica

46°06'N

Sarajevo

43°52'N

Skoplje

41°59'N

Split

43°31'N

Zagreb

45°48'N

Ako vam se ne pravi papirni sučani sat, evo drugog saveta:

 

 

Na kraju, možda je ipak najbolje da vam damo čarobnu formulu za izračunavanje uglova pod kojim treba da crtate časovne linije. Ona glasi: 

f1

tg X je ugao koji se traži, j je geografska širina, a t je sat za koji računate ugao. Ovaj sat u formuli predstavite u njegovom uglovnom ekvivalentu (Sunce, kao što znate, prividno za jedan sat pređe 15°, za dva sata 2 x 15° = 30° itd.). Znači za liniju koja će predstavljati 10 sati računate: tg X = sin geografska širina x tg (10 x 15).

AnnMorrisonParkSundial
By Kencf0618 - Own work, CC BY-SA 4.0, 


Komentari

 • gost7 said More
  odlican predlog savet hvala 2 dana ranije
 • Miki said More
  Ja bih se malo ubacio, hipoteze o... 3 dana ranije
 • dragant said More
  Pošto smo videli negativnu kritiku... 3 dana ranije
 • Danicic Predrag said More
  Vidimo se dolazim da budem dosadan... 4 dana ranije
 • Siniša said More
  Nije reč o superiornosti, već o... 6 dana ranije

Foto...

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka